Terminy i zapisy: TSR - poziom zaawansowany

15. 04. 02
posted by: Super User
Utworzono: 02 kwiecień 2015

TSR - poziom zaawansowany

W A R S Z A W A

grupa IIB
grupa IIC
24-26.06.2017 (I zjazd)
20-23.07.2017 (II zjazd)
11-13.08.2017 (III zjazd)
13-15.10.2017 (IV zjazd)
Agnieszka Szrejter-Łoś    
T. Majewski, A. Turska
Luis Alarcon
Luis Alarcon
25-27.08.2017 (I zjazd)
14-17.09.2017 (II zjazd)
02-04.11.2017 (III zjazd)
07-09.12.2017 (IV zjazd)
Agnieszka Szrejter-Łoś
A. Turska, T. Majewski
Luis Alarcon
Luis Alarcon
grupa IID

     
06-08.10.2017 (I zjazd)
16-19.11.2017 (II zjazd)
14-16.12.2017 (III zjazd)
25-27.01.2018 (IV zjazd)
Agnieszka Szrejter-Łoś
T. Majewski, A. Turska
Luis Alarcon
Luis Alarcon
   

 S O P O T

grupa IIC
grupa IID
02-04.09.2017 (I zjazd)
28.09-01.10.2017 (II zjazd)
23-25.10.2017 (III zjazd)
24-26.11.2017 (IV zjazd)
Agnieszka Szrejter-Łoś    
T. Majewski, A. Turska
Luis Alarcon
Luis Alarcon
13-15.10.2017 (I zjazd)
02-05.11.2017 (II zjazd)
10-12.01.2018 (III zjazd)
15-17.02.2018 (IV zjazd)
Agnieszka Szrejter-Łoś
T. Majewski, A. Turska
Luis Alarcon
Luis Alarcon
 


   
       

 

S Z C Z E C I N

grupa IIA


 

                                                                         
20-22.10.2017 (I zjazd)
18-21.11.2017 (II zjazd)
18-20.12.2017 (III zjazd)
29-31.01.2018 (IV zjazd)
Agnieszka Szrejter-Łoś    
A.Turska, T. Majewski
Luis Alarcon
Luis Alarcon
   

 

K R A K Ó W

grupa IIA


 

                                                                         
24-27.11.2017 (I zjazd)
16-18.12.2017 (II zjazd)
22-24.02.2018 (III zjazd)
22-24.03.2018 (IV zjazd)
T.Majewski,A.Turska
Agnieszka Szrejter-Łoś    
Luis Alarcon
Luis Alarcon
   
 

 

Terminy i zapisy: TSR - poziom podstawowy

15. 04. 02
posted by: Super User
Utworzono: 02 kwiecień 2015

TSR - poziom podstawowy

W A R S Z A W A

grupa IF
16-17.09.2017 (I zjazd)
21-22.10.2017 (II zjazd)
24-26.11.2017 (III zjazd)
Agnieszka Turska
Monika Lakowska
Radosław Cieśluk
   
grupa IH

     
07-08.10.2017 (I zjazd)
04-05.11.2017 (II zjazd)
08-10.12.2017 (III zjazd)
Monika Lakowska
Radosław Cieśluk  
Agnieszka Szrejter-Łoś     
   

 S O P O T

grupa IE

  grupa IF
05-06.08.2017 (I zjazd)
16-17.09.2017 (II zjazd)
06-08.10.2017 (III zjazd)
Tomasz Majewski
Agnieszka Szrejter-Łoś     
Agnieszka Turska
23-24.09.2017 (I zjazd)
28-29.10.2017 (II zjazd)
30.11-02.12.2017 (III zjazd)
Agnieszka Szrejter-Łoś
Tomasz Majewski
Monika Lakowska
grupa IH
   
21-22.10.2017 (I zjazd)
18-19.11.2017 (II zjazd)
15-17.12.2017 (III zjazd)
Radosław Cieśluk
Agnieszka Szrejter-Łoś
Agnieszka Turska
   

 

Zespół "SOS"

15. 03. 31
posted by: Super User
Utworzono: 31 marzec 2015

Zespół "SOS":

r

 

Luis Alarcon Arias


Psycholog, superwizor psychoterapii PTP, superwizor treningu grupowego PTP, specjalista psychoterapii uzależnień, terapeuta TSR. Pracuje z osobami dorosłymi, realizuje treningi, warsztaty grupowe oraz szkolenia dla biznesu. Wykładowca SWPS w Warszawie.

 • Psycholog [ze specjalizacją kliniczną] Absolwent Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego.
 • W pierwszej połowie lat 80-tych współzałożyciel i realizator, najpierw programu międzyresortowego „Ludzie Pomagający Ludziom” a potem Instytutu Psychologii Zdrowia.
 • Założyciel pierwszego w Polsce realizującego kompleksowy program terapii uzależnień Ośrodka Profilaktyki, Edukacji i Terapii dla osób z problemami alkoholowymi „PETRA” w Warszawie [1985r.].
 • Tworzył i prowadził od 1995 do 1999 roku szkołę Rozwiązywania Lokalnych Problemów Alkoholowych „STRATEGIA” realizującą programy szkoleniowe dla menadżerów i liderów działających w środowiskach lokalnych.
 • Jest certyfikowanym specjalistą psychoterapii uzależnień. Odbywał staże i kursy specjalistyczne w USA [m.in. na University of Miami].
 • Trener i superwizor treningów psychologicznych Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.
 • Od lat prowadzi szkolenia w zakresie kompetencji psychologicznych i strategii zarządzania ludźmi dla różnych grup zawodowych, samorządów lokalnych i kadr kierowniczych. Specjalizuje się w tematach takich jak, „zarządzanie zmianą”, przywództwo, ewaluacja pracowników, komunikacja interpersonalna, budowanie zespołów, twórcze myślenie, efektywność indywidualna, coaching, rozwiązania systemowe, lokalne polityki psychospołeczne, itp.

 

 

 

Agnieszka Cymerman


Jako psychoterapeuta szczególną uwagę zwracam na indywidualność każdej osoby, a zgłaszane problemy zawsze uznaję za ważne. Pomagając w znalezieniu rozwiązań korzystam z technik różnych szkół terapeutycznych, dostosowuje je w zależności od Państwa potrzeb i możliwości.

Doświadczenie zawodowe jako terapeuta TSR zdobywałam po ukończeniu I i II stopnia m.in w ramach stażu klinicznego w Sopockim Ośrodku Specjalistycznym CTSR.

Dodatkowo specjalizuję się się w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Od 2013r. posiadam certyfikat Instytutu Psychologii Zdrowia PTP z tytułem specjalisty, dzięki czemu mogę lepiej pomagać osobom uwikłanym w przemoc.

Jestem również psychoterapeutą w trakcie całościowego szkolenia w Polskim Instytucie Psychoterapii Integratywnej w Krakowie. Swoją pracę poddaję superwizji superwizorów, jestem w procesie certyfikacji.

Ukończyłam szereg szkoleń z zakresu psychoterapii oraz rozwoju osobistego:

 • Terapia Skoncentrowana na Rozwiązaniach” I i II stopień
 • Integratywna MetaSystemowa Psychoterapia Krótkoterminowa”
 • Diagnoza kliniczna DMS-IV-TR i nowości w DMS-5"
 • Systemowa psychoterapia uzależnień”
 • Integratywna Psychoterapia Zaburzeń Lękowych”
  a także inne.

 

 

 

Agnieszka Cymerman


Jestem psychologiem, absolwentką Uniwersytetu Humanistyczno-Społecznego SWPS. Na spotkanie zapraszam dorosłych i młodzież. Prowadzę konsultacje indywidualne oraz par i rodzin.

Doświadczenie zdobywałam będąc psychologiem w ośrodku pomocy społecznej, na oddziale dziecięcym w Szpitalu Specjalistycznym w Kościerzynie, w niepublicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, a także podczas stażu klinicznego w Sopockim Ośrodku Specjalistycznym.

Obecnie pracuję w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie. Swoją pracę poddaję stałej superwizji u licencjonowanych psychoterapeutów i superwizorów psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Swoje umiejętności terapeutyczne rozwijam biorąc udział w licznych szkoleniach i konferencjach. Ponadto prowadzę zajęcia na Uniwersytecie Humanistyczno-Społecznym SWPS. Piszę doktorat dotyczący rytuałów rodzinnych sprzyjających dobremu funkcjonowaniu. Jestem członkiem nadzwyczajnym Wielkopolskiego Towarzystwa Terapii Systemowej.

W pracy z drugim człowiekiem niezwykłe jest dla mnie odkrywanie jego siły, która pozwala mu wprowadzać zmiany. Do świata wewnętrznego osób, z którymi się spotykam, podchodzę z bardzo dużym szacunkiem. To oznacza, że akceptuję i dążę do zrozumienia ich wyborów. Jednocześnie na spotkaniu poszerzamy ten świat wewnętrzny – poszerzając perspektywę – tak aby możliwe było określenie kierunku pożądanej zmiany i ścieżek do niej prowadzących.

 

 

 

Marta Połubińska


Jestem psychologiem, terapeutą TSR, doradcą zawodowym, trenerem. Pracuję z dziećmi i młodzieżą, osobami dorosłymi oraz rodzinami.

Ukończyłam Uniwersytet Gdański, gdzie uzyskałam tytuł magistra psychologii. Swoje umiejętności doskonaliłam w Centrum Terapii Krótkoterminowej Skoncentrowanej na Rozwiązaniach, gdzie ukończyłam szkolenie I i II stopnia TSR.

Doświadczenie zawodowe w pracy terapeutycznej zdobyłam odbywając roczny staż kliniczny w Sopockim Ośrodku Specjalistycznym CTSR.

Nieustannie rozwijam się i doskonalę swoje kompetencje uczestnicząc w kursach specjalistycznych. Odbyłam dodatkowe szkolenia m.in. z zakresu pracy terapeutycznej z dziećmi, młodzieżą i rodzinami, pracy z lękiem oraz interwencji kryzysowej. Moja praca poddawana jest stałej superwizji.

W kontakcie z drugim człowiekiem ważne jest dla mnie nawiązanie swoistej i pełnej empatii relacji. Dużą wagę przykładam do autentycznego i akceptującego kontaktu. Towarzyszę swoim klientom w różnych dyskomfortach, kłopotach i kryzysach, które nie pozwalają cieszyć się życiem. Odnajduję wyjątkową radość oraz satysfakcję pomagając w rozwoju i budowaniu nowych rozwiązań.

 

 

 

Tola Benedyczak


Jako terapeutka doświadczenie zawodowe zdobywałam podczas rocznego stażu klinicznego w Sopockim Ośrodku Specjalistycznym CTSR prowadząc konsultacje terapeutyczne. Na przestrzeni lat tworzyłam także warsztaty i szkolenia rozwojowe współpracując z różnymi organizacjami pozarządowymi. Pracowałam z seniorami, osobami dorosłymi, dziećmi i młodzieżą.

Ukończyłam kurs podstawowy i zaawansowany w TSR (obecnie jestem w trakcie certyfikacji), oraz cykl szkoleń z Terapii Motywującej w pracy z osobami uzależnionymi behawioralnie. Ukończyłam także studia podyplomowe w standardach ICF z Life coachingu w Collegium Civitas. Obecnie na Gdańskim Uniwersytecie Medycznym studiuję Arteterapię (terapię przez sztukę). Swoją pracę poddaję stałej superwizji certyfikowanym superwizorom.

Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Terapii Motywującej oraz Polskiego Towarzystwa Terapii przez Sztukę.

Pracuję w Podejściu Skoncentrowanym na Rozwiązaniach, korzystam jednak z różnych narzędzi, dostosowywanych do indywidualnych potrzeb klienta, a także zgodnych z podstawą filozoficzną mojej pracy - szacunku dla Klienta, koncentracji na rozwiązaniach, wzmacnianiu zasobów.

 

 

 

Magdalena Łabędź


Psycholożka, psychoterapeutka, specjalistka w dziedzinie seksualności, trenerka. Obecnie nie prowadzi w SOS spotkań z klientami, wspiera jednak zespół od strony merytorycznej.

 

Absolwenci TSR I z Katowic 2015 r.

15. 03. 31
posted by: Agnieszka Knap
Utworzono: 31 marzec 2015

Gratulujemy !!!

Absolwenci TSR II Sopot (2015 r.)

15. 02. 17
posted by: Agnieszka Knap
Utworzono: 17 luty 2015

Gratulujemy i życzymy wielu sukcesów !!!

KONTAKT
Agnieszka Knap
SZKOLENIA@CTSR.PL
TELEFON: 513 979 041
(PON. – PT.: 9:00 – 17:00)
NUMER KONTA
PKO BP SA:
50 1020 5558 1111 1115 7670 0183

ADRES
CENTRUM TERAPII SKONCENTROWANEJ NA ROZWIĄZANIACH "CTSR"
02-654 WARSZAWA UL. WYGLĘDOWSKA 4/30