Integracja, inspiracje, dylematy – analiza sesji Insoo Kim Berg i Steve de Shazera, część I

Na szkoleniu „Integracja, inspiracje, dylematy – analiza sesji Insoo Kim Berg i Steve de Shazera” m.in. obejrzymy przykłady nagrań sesji prekursorów podejścia Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach, które będą jedną z inspiracji do analizy, dyskusji, pracy warsztatowej.
Będziemy sprawdzać, co jest przydatne w pracy z klientem i co też z naszego punktu widzenia można inaczej zrobić. Uczestnicy będą mogli przyjrzeć się swoim zasobom, jako terapeuty, oraz obszarów, które warto dalej rozwijać. Tym samym podczas części warsztatowej zajęć, będzie okazja do praktycznego ćwiczenia właśnie tych umiejętności.

1. Cele:

- Poznanie przykładowych sposobów pracy terapeutycznej Insoo Kim Berg i Steve de Shazer
- Integracja nabytej wiedzy z zakresu Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach.
- Doskonalenie własnych umiejętności pracy z klientem
- Poszerzenie wiedzy , dotyczącej dokonywania interwencji terapeutycznych w nurcie TSR
- Poznanie kilku propozycji rozpoczynania I I II sesji

- Podjęcie próby odpowiedzenia na pytania: - TSR kiedyś a teraz – różnice? ewolucja? rewolucja?
     - TSR – czy są jakieś granice?
     - TSR – postawa czy technika ?

2. Bloki merytoryczne

- Analiza pracy Insoo Kim Berg i Steve de Shazera – co działa, co można zrobić inaczej
- Moje zasoby w pracy z klientem – co już mam.
- Moje inspiracje na podstawie analizy filmów i wymiany doświadczeń – czyli co chcę w sobie rozwijać.
- Ćwiczenie kontaktu z klientem

3. Metody pracy:

- film
- dyskusja
- praca indywidualna
- praca warsztatowa
- symulacje

4. Adresaci:

- absolwenci kursów TSR (wymagane ukończenie co najmniej I stopienia TSR)

5. Czas trwania: 1 dzień (10 godzin dydaktycznych)

6. Trener: Agnieszka Turska

7. Cena: 290 zł

 

KONTAKT
SZKOLENIA@CTSR.PL
TELEFON: 535-928-011 
PON. – ŚR.: 10:00 – 16:00
CZW.– PT.: 10:00 – 12:00

NUMER KONTA
PKO BP SA:
50 1020 5558 1111 1115 7670 0183

ADRES
CENTRUM TERAPII SKONCENTROWANEJ NA ROZWIĄZANIACH "CTSR"

UL. BEMA 87/52, 01-233 WARSZAWA