POROZUMIENIE BEZ PRZEMOCY (NVC) - część II zaawansowana

1. Cele:

- Pogłebiona praca nad potrzebami klienta
- Podstawy mediacji w nurcie NVC
- Praca nad przekonaniami w podejściu NVC
- Proces uzdrawiania - pogłebiona praca dla klientów, którzy w relacji z kimś doznali dużej krzywdy: rozstanie, przemoc, zdrada i inne.
- Praca w nurcie NVC przy podejmowaniu decyzji przez klienta, czyli kiedy klient stoi przed dylematem: "co zrobić".

2. Bloki merytoryczne:

3. Metody pracy:

- mini wykłady
- ćwiczenia warsztatowe, w grupach, parach
- wymiana doświadczeń, dyskusje

4. Adresaci:

- absolwenci II stopnia TSR (po 2 dniach szkolenia NVC I)

5. Czas trwania: 2 dni (20 godzin dydaktycznych)

6. Trener: Agnieszka Turska

7. Cena: 590 zł

 

KONTAKT
Agnieszka Knap
SZKOLENIA@CTSR.PL
TELEFON: 513 979 041
PON. – ŚR.: 9:00 – 17:00
CZW. PT.: 9:00 – 12:00
NUMER KONTA
PKO BP SA:
50 1020 5558 1111 1115 7670 0183

ADRES
CENTRUM TERAPII SKONCENTROWANEJ NA ROZWIĄZANIACH "CTSR"
02-654 WARSZAWA UL. WYGLĘDOWSKA 4/30