POROZUMIENIE BEZ PRZEMOCY (NVC) - część II zaawansowana

1. Cele:

  • Pogłebiona praca nad potrzebami klienta
  • Praca nad przekonaniami w podejściu NVC
  • Proces uzdrawiania - pogłebiona praca dla klientów, którzy w relacji z kimś doznali dużej krzywdy: rozstanie, przemoc, zdrada i inne.
  • Praca w nurcie NVC przy podejmowaniu decyzji przez klienta, czyli kiedy klient stoi przed dylematem: "co zrobić"
  • Proces przeformułowania „muszę” u klienta
  • Budowanie poczucia własnej wartości

2. Metody pracy:

  • mini wykłady
  • ćwiczenia warsztatowe, w grupach, parach
  • wymiana doświadczeń, dyskusje

3. Adresaci:

  • absolwenci II stopnia TSR (po 2 dniach szkolenia NVC I)

4. Czas trwania: 2 dni (20 godzin dydaktycznych)

5. Trener: Agnieszka Turska

6. Cena: 590 zł

 

KONTAKT
Agnieszka Knap
SZKOLENIA@CTSR.PL
TELEFON: 535-928-011 
PON. – ŚR.: 9:00 – 17:00
CZW. PT.: 9:00 – 12:00
NUMER KONTA
PKO BP SA:
50 1020 5558 1111 1115 7670 0183

ADRES
CENTRUM TERAPII SKONCENTROWANEJ NA ROZWIĄZANIACH "CTSR"

UL. BEMA 87/52, 01-233 WARSZAWA