Terminy i zapisy

Zgłoszenia na szkolenia (zapis) przyjmujemy poprzez poniższe formularze. Oznaczenie "lista rezerwowa" oznacza, że dana grupa jest juz pełna i zapisujemy Państwa na listy oczekujących/listy rezerwowe. Gdy zwalnia się miejsce kontaktujemy się z Państwem w tej sprawie. Na poziomie podstawowym TSR zakres tematyczny w poszczególnych grupach nie różni się, nawet jeśli realizowany jest przez innych trenerów. Na poziomie zaawansowanym TSR również zakres tematyczny w poszczególnych grupach nie różni się, lecz dany trener ma przypisany swój indywidulany zakres tematyczny, który realizuje podczas zjazdu.

Sprawdź naszą ofertę szkoleń on-line

Osoba zglaszajaca sie na szkolenie automatycznie otrzymuje fakturę po dokonaniu wplaty. Faktury będą wystawiane zgodnie z danymi przelewu (nadawcy). W przypadku chęci otrzymania faktury na inne dane (np. instytucji) prosimy o informację zanim dokonają Państwo płatności. Finansowanie z instytucji budżetowych/państwowych wymaga uzupełnienie stosownych dokumentów, w tym wcześniejszego kontaktu z biurem CTSR. Płatność wpłacona niezgodnie z regulaminem będzie zwrócona.

Zapisując sie na szkolenia w ramach CTSR akceptujemy przesyłanie przez CTSR faktur VAT w formie elektronicznej, w związku z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 2010 r. w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad i przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej (Dz. U. nr 249, poz. 1661).

Zapis na szkolenie równoznaczny jest z akceptacją regulaminu szkoleń CTSR.

Wypełniając formularz kontaktowy wyrażają Państwo jednocześnie zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb realizacji szkolenia zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych, tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.