Jak starać się o certyfikat

Jak starać się o potwierdzenie kwalifikacji zawodowych w CTSR?  

 • Zapoznać się z „Programem potwierdzania kwalifikacji” CTSR
 • Spełnić warunki formalne (wypełnić wniosek wraz z formularzem, wypełnić oświadczenie dotyczące pracy w nurcie TSR, zgoda na zamieszczenie danych, dołączyć wymagane dokumenty potwierdzające kwalifikacje, certyfikaty, zaświadczenia o odbytej superwizji itd.). Skany powyższych dokumentów należy przesłać na adres: Agnieszka Wolańczyk: agnieszka.wolanczyk@ctsr.pl z dopiskiem: „Certyfikacja imię nazwisko”.
 • Rekomendacja na każdym poziomie jest objęta kosztami administracyjnymi i manipulacyjnymi w wysokości 100 zł oraz kosztami rozmowy rekomendującej w wysokości 200 zł. Prosimy o dokonywanie płatnosci dopiero, gdy otrzymacie Państwo informację zwrotną, że dokumenty są prawidłowe.
  Aby rozpocząć procedurę uzyskania rekomendacji trzeba wypełnić wniosek wraz z formularzem, oświadczenie oraz skan stosownych dokumentów przesłać do Centrum CTSR na adres: agnieszka.wolanczyk@ctsr.plProsimy o dokonywanie płatnosci dopiero, gdy otrzymacie Państwo informację zwrotną, że dokumenty są prawidłowe.
 •                   Centrum Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach „CTSR”
  ul. Wyględowska 4/30, 02-654 Warszawa
  Numer konta: PKO BP SA 50 1020 5558 1111 1115 7670 0183
 • Rada ds. Potwierdzania Kwalifikacji zbiera się raz na kwartał i rekomenduje osoby do certyfikacji zgodnie z zasadami potwierdzania kwalifikacji zawodowych CTSR. Od momentu złożenia wniosku w przeciągu 3 miesięcy otrzymają Państwo zaproszenie na spotkanie z zespołem  CTSR, którego celem jest zatwierdzenie rekomendacji, wydawane w postaci certyfikatu.