Wzmacnianie zdrowia psychicznego

Wzmacnianie zdrowia psychicznego: dwa dni szkoleniowe na temat podejścia skoncentrowanego na rozwiązaniach i modelu brugijskiego w psychiatrii.

Podejście skoncentrowane na rozwiązaniach i model brugijski zostały początkowo opracowane w kontekście terapii i natychmiast zastosowane w psychiatrii, która była kontekstem mojej pracy, Luca Isebaerta i innych członków EBTA.
Warsztat będzie okazją do dostarczenia wiedzy i rozwoju umiejętności pracy w nurcie skoncentrowanym na rozwiązaniach z osobami diagnozowanymi w tradycyjnym podjęciu jako cierpiącymi na różne zaburzenia emocjonalne, depresję, lęki, zaburzenia psychotyczne. W ciągu tych dwóch dni zostaną przedstawione zasady oraz różne sposoby ich zastosowania w psychiatrii i zdrowiu psychicznym w zależności od kontekstu (sytuacje kryzysowe, konsultacje ambulatoryjne, szpital dzienny, rehabilitacja psychospołeczna). Przedstawione zostaną kliniczne opisy przypadków, a uczestnikom zaproponowane zostaną ćwiczenia.

Prowadząca :
Marie-Christine Cabié, lekarz psychiatra, psychoterapeutka. Członkini i założycielka EBTA. Członkini Korzybski International. Współautorka książki : „Pour une thérapie brève : le choix du patient en psychothérapie” wraz z Luc Isebaert – Éditions Erès (F-Toulouse) i „Alliance thérapeutique et thérapie brève : le modèle de Bruges” z Lucem Isebaertem i Hélène Dellucci – Éditions Erès (F-Toulouse )

Data : 23-24.09.2024 godz. 9 :00-17 :30, online.
Szkolenie będzie tłumaczone na język polski.
Cena: 980 zł dla członków PSTTSR (aktualnie opłacone składki) dla pozostałych +10%
tłumaczenie na język polski: Natalia Grubizna

Zapraszamy : dla osób po min. TSR – poziom podstawowy

Opis w języku angielskim :
„Empowering Mental Health : Two Training Days on Solution-Focused Approaches and the Bruges Model in Psychiatry”
The solution-focused approaches and the Bruges model were initially developed in the context of therapy and immediately applied in psychiatry which was my working context, that of Luc Isebaert and other members of EBTA.
Over the course of these two days, their principles will be introduced along with various ways to apply them in psychiatry and mental health depending on the contexts (crisis situations, outpatient consultation, day hospital, psychosocial rehabilitation). Clinical vignettes will be presented, and exercises will be offered to participants.
Marie-Christine Cabié, psychiatrist, psychotherapist. EBTA founding member. Member of Korzybski International . Coauthor of “ Pour une thérapie brève : le choix du patient en psychothérapie » with Luc Isebaert – Éditions Erès (F-Toulouse )
« Alliance thérapeutique et thérapie brève : le modèle de Bruges » with Luc Isebaert and Hélène Dellucci – Éditions Erès (F-Toulouse )