I Kurs podstawowy

CZYM JEST TSR?

Brief Solution Focused Therapy (BSFT), czyli po polsku Terapia Skoncentrowana na Rozwiązaniach (TSR) swe podstawy ma w empirii i działaniu. Formalnie kierunek ten powstawał w latach 70tych. Strukturę i nazwę dla tego rodzaju podejścia do terapii psychologicznej stworzyli Steve de Shazer i Insoo Kim Berg, którzy w roku 1978 założyli w Milwaukee w Stanach Zjednoczonych- Brief Family Therapy Centre. Ośrodek ten stanowił bazowy punkt odniesienia dla osób chcących poznawać to podejście, badać je, bądź rozwijać.

TSR powstał z odmiennego niż obowiązujący sposobu myślenia, stąd czasem uznawany jest za podejście rewolucyjne, bądź niekonwencjonalne. Bez względu na subiektywne oceny i nazwy mu przypisywane od powstania TSR charakteryzuje się:

 • Krótkoterminowością
 • Realizowanie celów klienta
 • Pozytywnym ujęciem

Istotne w TSR są efekty określane jak najbardziej konkretnie, a wypływające z potrzeb i możliwości jednostki. Autorzy powołują się na późne prace Miltona H. Ericsona  oraz metody pracy w Mental Research Institute w Palo Alto.  Model terapii BSFT ciągle ewoluuje tak, aby lepiej dostosować się do indywidualnych potrzeb ludzi. Wielu profesjonalnych terapeutów modyfikuje swój sposób pracy czerpiąc z innych metod terapii oraz odnosząc go do kultury i tradycji swojego kraju, inni trzymają się zasady puryzmu. Zdaniem twórców modelu BSFT, głównymi konstruktorami pracy terapeutycznej są jednak sami klienci. To oni są uważani za ekspertów i to oni uczą, co działa- tylko dzięki nim dowiadujemy się co skutkuje w ich życiu.

W tradycyjnym i biomedycznym myśleniu o psychologii i życiu, często zdarza się, że celem działań ludzkich bywa pozbycie się problemu. TSR daje szansę zrobienia kroku dalej – pokazuje, że są sytuacje (wcale nie rzadko) gdy cel nie przynależy do problemu, ale skierowany jest od problemu. Koncentrowanie się na problemie zatem rozwiązaniu nie sprzyja, dedukując więc- wyjście poza problem podstawową zasadą!

JAKIE SĄ ZATEM ZAŁOŻENIA TSR?

FILOZOFIA TSR:

 • Jeśli coś działa, rób tego więcej.
 • Jeśli coś nie działa, rób coś innego.
 • Jeśli coś się nie zepsuło, nie naprawiaj.

Prostota tej filozofii jest zaskakująca, co nie jest jednoznaczne z łatwym jej stosowaniem. Zastosowanie   prostych narzędzi, jakie proponuje ta metoda, staje się dla osób używających jej w praktyce trudnym zadaniem, wymagającym wiele samodyscypliny i autorefleksji.

RAMOWY PLAN TEMATÓW

I zjazd
Pierwszy zjazd to poznanie podstawowych założeń teoretycznych nurtu Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach. Podczas tych zajęć doświadczysz różnicy między koncentracją na problemach, a koncentracją na rozwiązaniach w pracy z klientem. Ponadto nabędziesz umiejętności postrzegania klienta jako eksperta od swojego życia, a więc jako osobę, która jest pełna zasobów, niezbędnych do wprowadzania zmian w swoje życie. Poznasz również technikę komplementowania, która jest pomocna w pracy nad zasobami klienta. Zjazd zakończy blok: „Przeformułowania”, czyli rodzaj interwencji terapeutycznych pomagających zmienić kierunek rozmowy z rozmowy o problemach na rozmowę o rozwiązaniach.

 • Założenia Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach.
 • Postawa Niewiedzy.
 • Technika komplementowania.
 • Rozmowa poza problemem.
 • Przeformułowania
 • I kontakt z klientem.

II zjazd:
Podczas tego zjazdu poznasz cechy dobrze sformułowanego celu w nurcie TSR oraz etapy pracy nad celem klienta. Ten temat zajmie najwięcej czasu, gdyż sformułowanie celu z klientem jest jednym z najważniejszych etapów w procesie terapeutycznym a jednocześnie stanowi duże wyzwanie dla klienta i terapeuty.

Z celami wiąże się również praca nad „Preferowaną przyszłością” klienta. Podczas tego bloku będziesz miał okazję poznać magiczną technikę „Pytania o cud”, która zabiera klienta w taki konstrukt rzeczywistości, który jest przez niego chciany i upragniony.

Podczas tego zjazdu będzie przedstawiony również proces pracy nad „Wyjątkami” klienta, czyli takimi momentami w życiu klienta, kiedy problemu nie ma, albo jest mniejszy, albo też klient lepiej sobie z nim radzi.

 • Formułowanie celów w relacji współpracy.
 • Praca nad Preferowaną Przyszłością. Technika: Pytanie o cud.
 • Wyjątki.
 • Przeformułowania.

III zjazd:

Na tym zjeździe poznasz „Technikę Skalowania”. Przedstawimy Ci tę technikę w wyjątkowej rozbudowanej wersji, której nie znajdziesz w polskojęzycznej literaturze poświęconej tematyce TSR.  Ponadto nabędziesz umiejętność formułowania „Informacji zwrotnej w nurcie TSR”, która  składa się z 3 elementów. Dowiesz się również, w jaki sposób  i w jakiej sytuacjach zadawać klientom zadania domowe. Kiedy już poznałeś wszystkie elementy, które występują w trakcie procesu terapii prowadzonej w nurcie TSR, czyli: zasoby, technikę komplementowania, postawę niewiedzy, rozmowę poza problemem, pracę nad celami oraz nad preferowaną przyszłością, technikę pytania o cud, wyjątki oraz formułowanie informacji zwrotnej wraz z zadaniem domowym, to przyszedł czas na poznanie struktury prowadzenia sesji w relacjach nieco trudniejszych. Chodzi tu o relację narzekania, kiedy klient widzi problem, jednak nie w sobie, ale w kimś oraz o technikę goszczenia, kiedy klient, został przez kogoś wysłany i często nie widzi sensu i potrzeby, aby być na sesji.

 • Technika Skalowania.
 • Informacja zwrotna w nurcie TSR.
 • Zadania domowe dla klienta.
 • Przebieg procesu terapeutycznego w relacji współpracy – podsumowanie.
 • Relacja narzekania.
 • Relacja goszczenia.
 • Podsumowanie moich mocnych stron terapeuty TSR.
  Wręczenie zaświadczeń. Przy szkoleniach online zaświadczenia wysyłane są w formie elektronicznej.

Porządek realizowanych tematów nie różni się w poszczególnych grupach.

Powyższe tematy są realizowane podczas szkolenia trwającego łącznie 70 godzin dydaktycznych.

ZASADY UKOŃCZENIA SZKOLENIA TSR POZIOM PODSTAWOWY (TSR I)

1.   Pełna wpłata/wpłaty ratalne dokonywane w terminie.

2.   Obecność na szkoleniu. Całość szkolenia obejmuje 70 godzin dydaktycznych. Dopuszczamy maksymalnie 10 godzin dydaktycznych nieobecności. Jednak przy niepełnej liczbie godzin zaświadczenie jest wydawane z pomniejszoną liczbą godzin. Osoby, które rozważają proces certyfikacji na obu poziomach szkolenia muszą mieć 100% obecności (zaświadczenia TSR I – 70h, TSR II – 130h). Nie ma możliwości odrabiania pojedynczych dni/godzin.

3. 4. Przy szkoleniach online zaświadczenia wysyłane są w formie elektronicznej.