Kim jesteśmy?

Centrum Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach CTSR jest placówką szkoleniowo-rozwojową istniejącą od ponad 21 lat. Jej celem jest rozwój i wdrażanie metod podejścia skoncentrowanego na rozwiązaniach w różnych obszarach życia, w tym w pracy terapeutycznej oraz pomocy psychologicznej. Nasz Ośrodek Szkoleniowy posiada akredytację PSTTSR.

Czym jest CTSR?

Nasza praca w ramach CTSR oparta jest na założeniach terapii krótkoterminowej skoncentrowanej na rozwiązaniu (ang. Solution Focused Brief Therapy – SFBT) stworzonej przez Steva de Shazer'a oraz Insoo Kim Berg w Brief Family Therapy Center w Millwauke (USA). W pracach Shazera widoczny jest wpływ Eriksonowskiej strategii rozwiązywania problemów. Inspirację czerpiemy również z innych miejsc związanych z rozwojem tego kierunku zarówno w Europie, jak i w innych częściach świata. Dzięki naszym klientom doskonalimy warsztat i wzbogacamy metody pracy w tym nurcie.

Dla kogo?

Naszą ofertę kierujemy do wszystkich tych osób, które zajmują się pomocą człowiekowi, są to terapeuci, lekarze, nauczyciele, pracownicy socjalni czy kuratorzy. Metoda TSR pomaga postrzegać klienta i siebie, jako ludzi pełnych możliwości w drodze do poszukiwania rozwiązań.

Sprawdź nasze szkolenia!

Zapraszamy Państwa do zapisu na szkolenia specjalistyczne, które rozszerzą Państwa wiedzę i umiejętności w poszczególnych obszarach pracy z klientami.

liczby

Lat doświadczenia
Zadowolonych klientów
Zrealizowanych szkoleń
Aktywnych kursów

TSR ważne pytania

Klient jest osobą, która wyznacza cele oraz ocenia postępy w terapii, a także decyduje, w jakim momencie należy terapię skończyć. Klient jest ekspertem od swojego życia. Terapeuta przestaje być tu "ekspertem" w znaczeniu "wiem co jest pacjentowi i co on powinien zrobić (jakie osiągnąć cele terapeutyczne), żeby rozwiązać problem". Terapeuta jest "ekspertem" od sposobu prowadzenia spotkania tak, aby współtworzyć z pacjentem precyzyjną wizję celu i najbardziej optymalną drogę do jego osiągnięcia, oraz szukania sposobów na jej przebycie.

Szkolenia on-line

Nowa wygodna forma szkoleń on-line.
Miejsce na zawartość tekstową promującą szkolenia on-line.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea

Sprawdź ofertę