Kim jesteśmy?

Centrum Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach CTSR jest placówką szkoleniowo-rozwojową istniejącą od ponad 21 lat. Jej celem jest rozwój i wdrażanie metod podejścia skoncentrowanego na rozwiązaniach w różnych obszarach życia, w tym w pracy terapeutycznej oraz pomocy psychologicznej. Nasz Ośrodek Szkoleniowy posiada akredytację PSTTSR.

Czym jest CTSR?

Nasza praca w ramach CTSR oparta jest na założeniach terapii krótkoterminowej skoncentrowanej na rozwiązaniu (ang. Solution Focused Brief Therapy – SFBT) stworzonej przez Steva de Shazer'a oraz Insoo Kim Berg w Brief Family Therapy Center w Millwauke (USA). W pracach Shazera widoczny jest wpływ Eriksonowskiej strategii rozwiązywania problemów. Inspirację czerpiemy również z innych miejsc związanych z rozwojem tego kierunku zarówno w Europie, jak i w innych częściach świata. Dzięki naszym klientom doskonalimy warsztat i wzbogacamy metody pracy w tym nurcie.

Dla kogo?

Naszą ofertę kierujemy do wszystkich tych osób, które zajmują się pomocą człowiekowi, są to terapeuci, lekarze, nauczyciele, pracownicy socjalni czy kuratorzy. Metoda TSR pomaga postrzegać klienta i siebie, jako ludzi pełnych możliwości w drodze do poszukiwania rozwiązań. Zapraszamy też studentów ostatnich lat kierunków: psychologia, resocjalizacja, socjologia i pokrewnych.

Sprawdź nasze szkolenia!

Zapraszamy Państwa do zapisu na szkolenia specjalistyczne, które rozszerzą Państwa wiedzę i umiejętności w poszczególnych obszarach pracy z klientami.

liczby

Lat doświadczenia
Zadowolonych klientów
Zrealizowanych szkoleń
Aktywnych kursów

TSR ważne pytania

Klient jest osobą, która wyznacza cele oraz ocenia postępy w terapii, a także decyduje, w jakim momencie należy terapię skończyć. Klient jest ekspertem od swojego życia. Terapeuta przestaje być tu "ekspertem" w znaczeniu "wiem co jest pacjentowi i co on powinien zrobić (jakie osiągnąć cele terapeutyczne), żeby rozwiązać problem". Terapeuta jest "ekspertem" od sposobu prowadzenia spotkania tak, aby współtworzyć z pacjentem precyzyjną wizję celu i najbardziej optymalną drogę do jego osiągnięcia, oraz szukania sposobów na jej przebycie.

Szkolenia on-line

Nowa wygodna forma szkoleń on-line.

Sprawdź ofertę