STUDIUM UMIEJĘTNOŚCI PSYCHOLOGICZNYCH („SUP”)

Zapraszamy Państwa do zapisu na szkolenia specjalistyczne, które rozszerzą Państwa wiedzę i umiejętności w poszczególnych obszarach pracy z klientami. Aby wziąć udział w szkoleniach "SUP" wymagane jest ukończenie szkolenia TSR poziom podstawowy (wyjątkiem jest Trening interpersonalny oraz Kids Skills).
Udział w szkoleniach specjalistycznych wymagany jest w pełnym zakresie godzin. Mogą Państwo dokonywać zapisu na pojedyńcze zajęcia lub zdecydować się na wybór kilku z nich.
Wszystkie nasze szkolenia są szkoleniami akredytowanymi w PSTTSR. Trening interpersonalny zaliczany jest do elementów rozwoju osobistego.
Poniżej znajduje się opis oraz cena poszczególnych szkoleń: