„Język serca w gabinecie – zastosowania języka empatii w pracy w Podejściu Skoncentrowanym na Rozwiązaniach”

„To, co powiesz, może zmienić świat”

To tytuł jednej z książek M. Rosenberga, twórcy Porozumienia Bez Przemocy a zarazem zdanie, które mocno kieruje ku refleksji o mocy, jaką niosą ze sobą nasze słowa. W pracy z drugim człowiekiem świadomość tej mocy i umiejętne jej wykorzystanie stanowi bardzo ważny zasób mogący wspierać klientów w urzeczywistnianiu swoich celów.

Zgodnie z jedną z naczelnych zasad TSR jako praktycy tej metody poszukujemy tego, co działa i chcemy robić tego więcej. Język empatii rozwija się na całym świecie od ponad 40 lat właśnie dlatego, że działa. Jest to nie tylko sposób komunikacji, ale w ogóle postawa wobec drugiego człowieka, która prowadzi do prawdziwie empatycznego, współczującego słuchania i stwarza możliwość autentycznego wyrażania siebie. Dostarcza narzędzi pomocnych do pracy indywidualnej i grupowej, znajduje zastosowanie w eksplorowaniu preferowanej przyszłości klientów. Pomaga także terapeucie i klientowi spojrzeć z innej perspektywy na sytuacje doświadczania np. nawrotów niechcianych zachowań, częstego wspominania przeszłości, impasu w pracy terapeutycznej.

Język empatii jako narzędzie pracy idealnie wkomponowuje się w Podejście Skoncentrowane na Rozwiązaniach, sprzyja postulatom odrzucenia normatywności i uznania eksperckości klienta. Jednocześnie uzupełnia je o zrozumienie motywów zachowania ludzi, dostarcza wiedzy o roli uczuć i potrzeb w życiu człowieka oraz możliwościach wykorzystania tych informacji w pracy na rzecz celu klienta.

Za pomysłem stworzenia tego warsztatu stoją ostatnie lata moich doświadczeń w pracy pomocowej z osobami doświadczającymi różnego rodzaju kryzysów, pragnących wprowadzać w swoim życiu satysfakcjonujące ich zmiany. Terapia Skoncentrowana na Rozwiązaniach i język empatii to dwa główne filary mojej pracy. Są tak spójne, tak wzajemnie się uzupełniające, że trudno mi z dzisiejszej perspektywy wyobrazić sobie pracę bez obu tych podejść.

Ponieważ nieustannie doświadczam jakie korzyści moi klienci i klientki uzyskują dzięki takiemu sposobowi pracy, postanowiłam dzielić się swoją wiedzą, doświadczeniem i entuzjazmem z innymi osobami praktykującymi TSR.

„Język serca w gabinecie” to warsztat dla osób, które:

– nie brały dotychczas udziału w warsztatach z zakresu Porozumienia Bez Przemocy

– ukończyły co najmniej Kurs Podstawowy TSR

– chcą zdobyć wiedzę i narzędzia pomocne w pracy z klientem

– są otwarte na pracę warsztatową, wymiany i dyskusje w grupie.

Celem warsztatu jest:

– przekazanie wiedzy na temat założeń Porozumienia Bez Przemocy

– nabycie umiejętności zastosowania języka empatii w pracy terapeutycznej/pomocowej

Zakres tematyczny:

– idea i założenia Porozumienia Bez Przemocy

– cztery elementy komunikacji bez przemocy: spostrzeżenia, uczucia, potrzeby i prośby oraz ćwiczenie ich wykorzystanie w pracy pomocowej/terapeutycznej

– ćwiczenie empatycznego słuchania i szczerego wyrażanie siebie w pracy z klientem

– narzędzia wywodzące się z Porozumienia Bez Przemocy i ich zastosowanie w relacji pomocowej, przydatne np. w sytuacji doświadczania przez klienta nawrotu niechcianych zachowań, ujawniania się konfliktów  (w tym także wewnętrznego konfliktu klienta).

Czas trwania: 2 dni (16 godzin dydaktycznych)

Cena: 650 zł

Trenerka: Paula Klemińska – jest pedagożką specjalną (specjalność resocjalizacja i wspomaganie rodziny) oraz psycholożką (specjalność psychologia kliniczna), certyfikowaną specjalistką w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Od ponad 10 lat jest związana ze Stowarzyszeniem „Niebieska Linia”, gdzie m. in. pracuje indywidualnie i grupowo z osobami uwikłanymi w przemoc w rodzinie (doznającymi przemocy, stosującymi przemoc i świadkami przemocy) oraz z rodzicami/opiekunami, którzy pragną rozwijać i wzmacniać swoje kompetencje rodzicielskie. Jej praca terapeutyczna i warsztatowa z ludźmi bazuje na dwóch głównych filarach: Podejściu Skoncentrowanym na Rozwiązaniach oraz Porozumieniu Bez Przemocy. Wierzy w świat bez przemocy i stara się go urzeczywistniać każdego dnia swoim sposobem życia i pracą.