Zespół

Psycholog, superwizor psychoterapii PTP, superwizor treningu grupowego PTP, specjalista psychoterapii uzależnień, terapeuta i superwizor TSR/PSR. Pracuje z osobami dorosłymi, realizuje treningi, warsztaty grupowe oraz szkolenia dla biznesu. Wykładowca SWPS w Warszawie.

 • Psycholog (ze specjalizacją kliniczną) Absolwent Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego.
 • Założyciel pierwszego w Polsce realizującego kompleksowy program terapii uzależnień Ośrodka Profilaktyki, Edukacji i Terapii dla osób z problemami alkoholowymi „PETRA” w Warszawie [1985r.].
 • Jest certyfikowanym specjalistą psychoterapii uzależnień. Odbywał staże i kursy specjalistyczne w USA [m.in. na University of Miami].
 • Certyfikowany Trener i superwizor treningów psychologicznych Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.
 • Od lat prowadzi szkolenia w zakresie kompetencji psychologicznych i strategii zarządzania ludźmi dla różnych grup zawodowych, samorządów lokalnych i kadr kierowniczych głównie w firmach korporacyjnych. Specjalizuje się w tematach takich jak, „zarządzanie zmianą”, przywództwo, ewaluacja pracowników, komunikacja interpersonalna, budowanie zespołów, twórcze myślenie, efektywność indywidualna, coaching, rozwiązania systemowe, budowanie kultury organizacyjnej, lokalne polityki psychospołeczne, itp.
 • Posiada certyfikat specjalisty w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie
 • Wykładowca w Wyższej Szkole Psychologii Społecznej SWPS.
 • Jest licencjonowanym psychoterapeutą i certyfikowanym superwizorem psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.
 • Jest założycielem Centrum Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach CTSR.
 • Jest certyfikowanym Coachem międzynarodowym ICC – International Coaching Community
 • Przez prawie 20 lat realizuje biznesowe projekty rozwojowe oraz przeprowadził liczne procesy coachingowe dla firm tj. Sanitec, HP, Merck, Akzonobel, TPSA, Orange, Glaxo SK, Olympus, T-Mobile, Plus, Saint Gobain, Federal Mogul, ING Bank, itp. . Klientami w/w procesów byli albo menedżerowie najwyższego szczebla [zarząd i członkowie zarządu] albo wysokiego szczebla [dyrektorzy]
 • Pracuje w nurcie „SFA“ [Solution Focused Approach], Podejście Skoncentrowane na Rozwiązaniach - TSR, którego w Polsce jest jednym z prekursorów.
 • Jest członkiem Europejskiego Stowarzyszenia Terapii Krótkoterminowej Skoncentrowanej na Rozwiązaniach -EBTA. [European Brief Therapy Association]. Posiada certyfikat terapeuty SFBT[Solution Focused Brief Therapy].
 • Jest Prezesem Stowarzyszenia na Rzecz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie “Niebieska Linia”.

e-mail: Luis Alacron Arias (alarcon@wa.home.pl)

Mgr psychologii klinicznej (Uniwersytet Warszawski). Certyfikowany trener i superwizor treningów psychologicznych Polskiego Towarzystwa Psychologicznego (PTP). Superwizor Towarzystwa Psychoprofilaktycznego - w zakresie psychoterapii oraz superwizor Centrum Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach (CTSR). Jest członkiem Rady merytorycznej Centrum CTSR. Specjalista ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie PARPA. Wykładowca Uniwersytetu Humanistycznospołecznego SWPS. Od 2007 roku kierownik Ogólnopolskiego Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” na zlecenie Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

 • Współzałożycielka i wiceprezes Stowarzyszenia „Niebieska Linia”. Jest psychologiem praktykiem, uczestniczy w realizacji różnych działań i programów dla osób uwikłanych w przemoc w rodzinie.
 • Współtworzyła programy terapeutyczne i dydaktyczne funkcjonujące w Stowarzyszeniu „Niebieska Linia” osadzone w nurcie TSR.
 • Ma doświadczenia pracy w psychiatrii, z osobami uzależnionymi od środków psychoaktywnych, z dziećmi i z trudną młodzieżą. Pracowała również w oświacie i ochronie zdrowia. Była urzędnikiem państwowym w Ministerstwie Zdrowia (Biuro ds. Narkomanii).
 • Prowadzi terapię indywidualną, konsultacje wychowawcze oraz terapię dla par i rodzin. Specjalizuje się w prowadzeniu zajęć grupowych, maratonów terapeutycznych, treningów psychologicznych i umiejętności psychospołecznych.
 • Szkoleniowiec z wieloletnim doświadczeniem. Prowadzi superwizje i specjalistyczne szkolenia dla służb, m.in. Studium Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie (SPPwR) oraz w zakresie pracy z osobami stosującymi przemoc w rodzinie (SPOSP).
 • Prowadzi superwizje dla terapeutów i zespołów pomagających w rozwiązywaniu różnych problemów życiowych (m.in. leczenia nerwic, pracy z osobami ze spektrum autyzmu, interwencji kryzysowej, placówek dla dzieci i młodzieży).
 • W wyniku pracy z ludźmi dowiedziała się, że każdy dysponuje zasobami, dzięki którym może przekształcać nawet bardzo trudne doświadczenia w budowanie MOCY osobistej oraz lepszej przyszłości dla siebie i innych.

mgr psychologii klinicznej. Współzałożycielka i członek Stowarzyszenia na Rzecz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”. Prowadzi terapię indywidualną i grupową dla osób uwikłanych w przemoc w rodzinie jak również innych, którzy potrzebują pomocy we wprowadzaniu zmian w swoim życiu. Jest wykładowcą Studium Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Centrum Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach (TSR). Członek Polskiego Towarzystwa Psychologicznego (PTP) oraz Europejskiego Towarzystwa Terapii Krótkoterminowej (EBTA), Certyfikowany Specjalista ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie PARPA. Przez wiele lat pracowała w Ogólnopolskim Pogotowiu dla Ofiar Przemocy w Rodzinie ”Niebieska Linia” IPZ PARPA. Od 2007 roku koordynuje pracę Ogólnopolskiej infolinii Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” PARPA,  a obecnie jest zastępcą kierownika tejże placówek.

e-mail:Monika Lakowska (m.lakowska@niebieskalinia.org)

Psycholog, terapeutka TSR, która od 5 lat prowadzi gabinet pomocy psychologicznej online. 
Odbyła z klientami online ponad 5 tys godzin konsultacji, nabywając unikatowego doświadczenia, którym zdecydowała się podzielić z Tobą. Elwira specjalizuje się w poradnictwie psychologicznym przez internet, prowadząc gabinet terapii online Nie Tylko Chwile. Pracuje z klientami doświadczającymi całego spektrum trudności, w tym: uzależnień, stanów lękowych, psychotycznych, myśli samobójczych, głębokich traum, z diagnozą depresji, zaburzeń osobowości. Pracuje w nurcie TSR, wykorzystując narzędzia do pracy (dobierane indywidualnie do potrzeb klientów) także z innych nurtów psychoterapeutycznych.

Psycholog, nauczyciel mianowany, Certyfikowany Specjalista ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie PARPA, Certyfikowany Ambasador Metody Kids' Skills  (Helsinki Brief Therapy Institute), Certyfikowany Specjalista, Terapeuta i Trener Podejścia Skoncentrowanego na Rozwiązaniach (CTSR), Członek Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, członek Rady Merytorycznej  Centrum Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach w Warszawie. Pracuje jako terapeuta, trener, superwizor - stażysta, od kilkunastu lat współpracuje z ludźmi towarzyszy im w opracowywaniu optymalnych rozwiązań.

e-mail:Agnieszka Szrejter-Łoś (agnieszka@szrejter.pl)

Psycholog/ Terapeuta TSR/ Trener TSR/ Trener rozwoju osobistego/ Certyfikowany Specjalista ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.

Jestem absolwentem Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, gdzie uzyskałem stopień magistra psychologii. Uczestniczyłem w szkoleniach Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach i uzyskałem tytuł terapeuty oraz trenera Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach wydany przez Centrum Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach. Ukończyłem także Studium Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Studium Pracy z Osobami Stosującymi Przemoc w Rodzinie i zdałem egzamin na Specjalistę ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.Swoje doświadczenie zdobywałem pracując w Dziale Interwencji Kryzysowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie, gdzie udzielałem pomocy w kontakcie indywidualnym oraz grupowym.  Prowadzę szkolenia z zakresu Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach oraz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz rozwoju osobistego. Od 2015 roku prowadzę własne Centrum Terapeutyczno-Rozwojowe „Symetria” w Szczecinie.

Wartości, którymi kieruję się w życiu, to: wiara w drugiego człowieka – w jego możliwości i umiejętności, rodzina i ciągłe dążenie do rozwoju. Moją największą pasją jest spotkanie z drugim człowiekiem. W wolnych chwilach uwielbiam grać w squasha, czytać, oglądać filmy, chodzić do teatru oraz tańczyć.

e-mail:Radosław Cieśluk (radek@ciesluk.pl)

mgr psychologii klinicznej, absolwentka Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie, certyfikowany specjalista ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie (PARPA), terapeuta TSR (certyfikat CTSR), trener (rekomendacja PTP). Od początku pracy zawodowej jest związana ze Stowarzyszeniem na Rzecz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” gdzie w ramach Centrum Pomocy Specjalistycznej prowadzi terapię indywidualną i grupową, warsztaty w nurcie terapii skoncentrowanej na rozwiązaniach (osoby uwikłane w przemoc oraz zgłaszające inne trudności życiowe). Realizuje szkolenia dla przedstawicieli różnych podmiotów z zakresu m.in. interwencji kryzysowej, pomocy psychologicznej i współpracy interdyscyplinarnej. Należy do Polskiego Towarzystwa Psychologicznego (członkini w zarządzie Sekcji Podejścia Skoncentrowanego na Rozwiązaniach PSR-PTP).

e-mail:Ewa Podgórska (e.podgorska@niebieskalinia.org)

Jestem absolwentką Instytutu Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji Uniwersytetu Warszawskiego. Najważniejszą przygodę w życiu zawodowym rozpoczęłam w 2002 roku kształcąc się w obszarze Krótkoterminowej Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach. Do dziś jestem wierna temu sposobowi towarzyszenia klientom podczas procesu ich zmian, dodając do tego wiedzę z obszaru terapii systemowej, terapii schematów, terapii uzależnień itp. Jestem certyfikowanym terapeutą TSR, trenerem TSR i superwizorem TSR(certyfikaty IASTI - International Alliance of Solution Focused Training Institutes). Ponadto jestem członkiem Rady Merytorycznej PSTTSR ( Polskie Stowarzyszenie Terapeutów Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach).

Przeszłam liczne szkolenia uzupełniające i rozwijające moją wiedzę ( Studium Przeciwdziałania Przemocy, Studium Pomocy Psychologicznej). Jestem edukatorem psychoprofilaktyki uzależnień oraz mediatorem rodzinnym.

W pomaganiu najbardziej lubię Ludzi. Współtworzę Studio TSR w ramach którego prowadzę gabinet terapeutyczny, szkolenia oraz superwizje. Pracuję ponadto w Ośrodku Pomocy Społecznej Dzielnicy Praga Południe w Warszawie, gdzie prowadzę konsultacje terapeutyczne indywidualne, jak i rodzinne a także zajęcia grupowe ( grupy terapeutyczne, rozwojowe, wsparcia, warsztaty umiejętności społecznych itp).

e-mail: Izabella Warchoł (studiotsr.pl@gmail.com)

Jest magistrem psychologii oraz socjologii, dyplomowanym psychoterapeutą Krakowskiego Centrum Psychodynamicznego, terapeutą II stopnia Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach, a także Ambasadorką metody pracy z dziećmi KidsSkills. Prowadzi neuroterapię z zastosowaniem EEG Biofeedback. Specjalizuje się w pracy z dziećmi, dorosłymi, parami i w pracy z rodziną. Przez kilkanaście lat pracowała w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Szczecinie w Dziale Interwencji Kryzysowej biorąc udział w pomocy interwencyjnej jak i terapeutycznej osobom doznającym przemocy domowej oraz w Dziale Pieczy Zastępczej. Obecnie zajmuje się również szkoleniem oraz przygotowywaniem kandydatów na rodziców adopcyjnych oraz diagnozowaniem dzieci w Publicznym Ośrodku Adopcyjnym w Szczecinie. Od kilku lat współpracuje z Fundacją „Tulipan”, realizując pomoc psychologiczną w Zakładach Karnych. Łączy doświadczenie i wiedzę w indywidualnej pracy z klientem, proponując nowe metody. Jednocześnie dużo satysfakcji czerpie pracując z grupą w roli trenera, szkoleniowca czy nauczyciela akademickiego. Założycielka Centrum Psychologii i Terapii w Szczecinie.

e-mail: Katarzyna Jastrzębska (kate.jastrzebska@wp.pl)

Mgr psychologii klinicznej, pedagog (wczesne wspomaganie rozwoju małego dziecka, pedagogika niepełnosprawnych intelektualnie). Absolwentka Akademii Pedagogii Specjalnej w Warszawie. Na co dzień pracuje w Stowarzyszeniu „Niebieska Linia”, współpracuje również z innymi organizacjami pozarządowymi (m.in. Stowarzyszeniem Montessori bez Granic), jak i placówkami oświatowymi, specjalistycznymi. Prowadzi m.in. konsultacje psychologiczne dla dzieci i osób dorosłych, warsztaty dla dzieci i osób dorosłych, warsztaty i konsultacje opiekuńczo - wychowawcze, szkolenia i warsztaty dla osób pracujących z dziećmi, rodzinami. Swoją wiedzę i umiejętności zdobyła biorąc udział w licznych szkoleniach, m.in. Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach w Centrum Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach, Studium Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie organizowanym przez Stowarzyszenie „Niebieska Linia”, Studium Terapii Dzieci i Młodzieży w Dolnośląskim Centrum Psychoterapii oraz podczas warsztatów Komunikacji Bez Przemocy i Integralnym Studium Rozwoju Osobistego w Szkole Trenerów NVC. Jest certyfikowaną specjalistka ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie (PARPA).

e-mail: Ewelina Nęcka (e.necka@niebieskalinia.org)

Mgr psychologii Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej, absolwentka podyplomowych studiów Seksuologii Klinicznej na USWPS oraz I i II stopnia szkolenia Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach, certyfikowana psychoterapeutka poznawczo-behawioralna (nr certyfikatu 1050), psychoterapeutka pracującą w nurcie terapii skoncentrowanej na rozwiązaniach. Doświadczenie zdobywała w poradni leczenia osób uzależnionych i współuzależnionych oraz na oddziałach dziennych Szpitala Bródnowskiego oraz Nowowiejskiego. Pracuję z osobami dorosłymi i młodymi dorosłymi od 18 roku życia. Prowadzi terapię indywidualną oraz pracuję z parami / małżeństwami. Duży obszar jej zainteresowań stanowią klienci doświadczający trudności w kontaktach seksualnych. Cały czas się dokształca się, uczestniczy w szkoleniach, kursach i konferencjach naukowych. Uwielbia przyrodę, zwierzęta i autentyczny kontakt z drugim człowiekiem.

e-mail: Patrycja Satkiewicz (psatkiewicz@st.swps.edu.pl)

Z wykształcenia jestem psycholożką, terapeutką TSR, trenerką, edukatorką w zakresie seksualności. W Gdańsku prowadzę prywatną praktykę- Gabinet wsparcia psychologicznego i psychoseksualnego udzielając konsultacji i terapii oraz psychoterapii seksuologicznej. Zawodowo związana jestem także z trójmiejskim Stowarzyszeniem Na Rzecz Osób LGBT+ „Tolerado”, działam na rzecz osób LGBT+ w inicjatywie „Model na rzecz równego traktowania” przy Urzędzie Miasta Gdańsk współtworząc równościowe polityki dla miasta, realizując założenia Modelu współpracowałam z Gdańskim Centrum Równego Traktowania udzielając wsparcia osobom dyskryminowanym i prowadząc grupę wsparcia. Jestem członkinią międzynarodowego projektu edukacyjno-badawczego „Doing Right(s)” na rzecz tęczowych rodzin. Jako trenerka wspomagam trójmiejskie organizacje prowadząc edukację antydyskryminacyjną. Wykładam również na Uniwersytecie SWPS na kierunkach psychologia i psychoseksuologia.

e-mail: Magdalena Łabędź (kontakt@magdalenalabedz.pl)

Paula Klemińska - jest pedagożką specjalną (specjalność resocjalizacja i wspomaganie rodziny) oraz psycholożką (specjalność psychologia kliniczna), certyfikowaną specjalistką w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
Od ponad 10 lat jest związana ze Stowarzyszeniem „Niebieska Linia", gdzie m. in. pracuje indywidualnie i grupowo z osobami uwikłanymi w przemoc w rodzinie (doznającymi przemocy, stosującymi przemoc i świadkami przemocy) oraz z rodzicami/opiekunami, którzy pragną rozwijać i wzmacniać swoje kompetencje rodzicielskie.
Jej praca terapeutyczna i warsztatowa z ludźmi bazuje na dwóch głównych filarach: Podejściu Skoncentrowanym na Rozwiązaniach oraz Porozumieniu Bez Przemocy.
Wierzy w świat bez przemocy i stara się go urzeczywistniać każdego dnia swoim sposobem życia i pracą.

e-mail: szkolenia@ctsr.pl
telefon: 535 928 011

e-mail: faktury@ctsr.pl
telefon: 535 928 011