II KURS ZAAWANSOWANY

ZARYS TEMATYKI SZKOLENIA TSR POZIOM ZAAWANSOWANY (TSR II):

W ramach II stopnia pragniemy, aby uczestnicy zapoznali się z możliwością wykorzystywania TSR w różnych obszarach oraz trenowali posługiwanie się nią. W celu realizacji powyższych zamierzeń, zaprosiliśmy do współpracy osoby, które na co dzień pracują z klientami i próbują wykorzystywać TSR.  Z ich doświadczeń i wiedzy powstał ramowy plan tematów.

Rekomendujemy uczestnikom, aby poświęcili pół roku do roku pomiędzy kursem podstawowym a zaawansowanym na własną terapię i/lub inne formy działań o charakterze rozwojowym.

RAMOWY PLAN TEMATÓW

TSR w pracy z dziećmi i młodzieżą – Agnieszka Szrejter-Łoś.

Zastosowanie tego modelu w różnych sytuacjach – w przedszkolach, w szkołach, Ośrodkach Szkolno-Wychowawczych i w domach. Przedstawione zostaną różne techniki angażujące młodych ludzi do współpracy. Zaprezentowana zostanie technika pracy z dziećmi: „Dam radę”, która jest wykorzystywana do pracy z dziećmi dynamicznymi, nadpobudliwymi bez wykorzystania środków farmakologicznych. O nastolatkach mówi się, że „mają mało motywacji do współpracy”. TSR daje możliwości do pracy z  „trudnymi przypadkami”. Warsztat zawierać będzie prezentacje i mikroedukacje ilustrowane nagraniami wideo z prowadzonej praktyki terapeutycznej oraz okazję do ćwiczeń różnych technik stosowanych w pracy z dziećmi  i młodzieżą.

Wykorzystanie TSR w relacji (para, rodzina) – Agnieszka Szrejter-Łoś.

Warsztat daje umiejętność prowadzenia wywiadu jednocześnie z dwoma osobami w sytuacji kiedy osoby są niezadowolone ze swoich relacji np. rodzic i dziecko, mąż i żona, uczeń i nauczyciel.  Wyzwaniem będzie nauczenie się myślenia na poziomie relacji. Zapoznanie się ze strukturą sesji rodzinnej oraz zdobyciem umiejętności jak pracować nad wspólnym celem. Praca własna na warsztacie zostanie połączona z prezentacją materiału filmowego ze spotkania terapeuty z diadą oraz prezentacją pracy terapeutycznej osoby prowadzącej „na gorąco”.  Stanowią szansę do wykorzystania wcześniejszych umiejętności  do pracy z diadą lub rodziną.

Terapia uzależnień skoncentrowana na rozwiązaniach – Izabella Warchoł.

Terapia uzależnień skoncentrowana na rozwiązaniach ma odmienne założenia odnośnie aktywności klientów i jej wpływu na ich życie niż terapia strategiczno – strukturalna (model medyczny).  Klient jest postrzegany jako postępujący nawykowo według wzoru który chwilowo dezorganizuje jego życie (tzn. Ten nawyk), powodując poczucie zagubienia, które wydaje się nie do przezwyciężenia. Nawyk rozumiany jest tutaj jako automatyzm.

Odmienne myślenie o utracie kontroli nad zachowaniami nie deprecjonuje diagnozy zaburzenia. Podsuwa jedynie odmienny sposób pracy. Myślenie o uzależnieniu jako o zwyczaju, nawyku zamiast ujęcia chorobowego promuje nadzieję i pomaga klientowi i terapeucie rozmawiać o sytuacji klienta bardziej efektywnie, bez zażenowania klienta. Klienci postrzegają swoje życie jako dające się naprawić i często bardziej są gotowi, aby spróbować żyć inaczej.

Praca terapeutyczna z osobami doświadczającymi lęku w paradygmacie TSR – Radosław Cieśluk.

Lęk w życiu klientów pełni różne funkcje od ograniczających po zabezpieczające, klienci skupiają się głównie na postrzeganiu jego funkcji ograniczających. W paradygmacie Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach poszukujemy przeformułowań znaczeń jakie nadają klienci lękom i odzyskania mocy i w ostateczności do spojrzenia na lęk w nowy sposób, który może być pomocny do realizacji celów terapeutycznych. Podczas szkolenia przyjrzymy się jak możemy wykorzystać metodę eksternalizacji i personalizacji zaczerpniętą od Johna White i Davida Epsona twórców terapii narracyjnej do wspierania klientów w przeformułowywaniu znaczeń i kontekstów związanych z lekiem, którego doświadczają.

 

Wstęp do pracy z klientami z zaburzeniami odżywiania – Aleksandra Dejewska.

Na tych warsztatach odczarowujemy pracę z klientem w obszarze zaburzeń odżywiania. Nie skupiamy się na diagnozie ale na tym jak dane zachowanie żywieniowe służy klientowi w codziennym funkcjonowaniu funkcjonowaniu. To oczywiście nie oznacza bagatelizowania medycznego punktu widzenia, zmienia postrzeganie zaburzeń odżywiania z trudnych i opornych na dającą nadzieję na zmianę klientowi. Ten model pracy pomaga również terapeucie uniknąć wypalenia zawodowego. Uczestnicy dostaną przydatne narzędzia do pracy w obszarze obrazu ciała, relacji z jedzeniem ale i również wstępnie poruszymy temat zaangażowania rodziny w proces terapeutyczny.

Osoby w kryzysie – samobójstwo i zachowania autodestrukcyjne – Luis Alarcon.

W ujęciu TSR zachowania autodestrukcyjne są traktowane jako „pomysł” klienta na zmianę swojej dotychczasowej sytuacji. Rozmowa w której posługujemy się instrumentami TSR daje możliwości do bardzo poważnego traktowania klienta oraz wypracowania razem z nim bardziej konstruktywnych dla samego klienta strategii radzenia sobie z problemami życiowymi i budowanie „preferowanej przyszłości”.

Zastosowanie TSR w obszarze problemów psychiatrycznych – Luis Alarcon.

Choroby i zaburzenia psychiczne są z reguły wyzwaniem dla każdego nurtu psychoterapeutycznego. TSR w oparciu o przyjęte zasady merytoryczne nie stara się „przywracać” klienta do tzw. „zdrowia psychicznego”, lecz akceptując jego sytuacji pomaga mu w budowaniu  takich rozwiązać, które poprawią różne sfery życia klienta. Na zajęciach próbujemy „oswoić się” z tego typu klientami, zrozumieć ich świat i planować adekwatne strategie postępowania. Prowadzący swoimi wieloletnimi doświadczeniami zwiększa pulę „zasobów” dla uczestników chcących podejmować pracę lub/i polepszyć ją w różnych tzw. „trudnych obszarach” pracy psychoterapeutycznej.

Praktyka Skoncentrowana na Rozwiązaniach

Ostatni zjazd „Praktyka skoncentrowana na rozwiązaniach” jest warsztatem poświęconym zastosowaniu Podejścia Skoncentrowanego na Rozwiązaniach w kontakcie z klientem. Na tym spotkaniu wszyscy uczestnicy prezentują na forum grupy swoje nagranie sesji z klientem. Celem tego warsztatu jest podnoszenie kompetencji w praktykowaniu Podejścia/Terapii skoncentrowanej na rozwiązaniach. Jest to sesja rozwojowa, doskonaląca  umiejętności, a nie służącą do ich oceny.

Wymagane jest nagranie audiowizualne (w zapisie cyfrowym), całej, dowolnej sesji z klientem. Sesja ma dotyczyć udzielania pomocy psychologiczno-terapeutycznej. Następnie zaprezentowanie wybranej części sesji, do której jest najwięcej uwag, wątpliwości (10 minut/15 minut), przygotowanie stenopisu z tych 10/15 minut i zapisanie jej w wersji w word dla pozostałych uczestników.

Porządek realizowanych tematów może jedynie różnić się kolejnością w poszczególnych grupach. Do danego trenera przyporządkowany jest określony temat zajęć.

Powyższe tematy są realizowane podczas szkolenia trwającego łącznie 130 godzin dydaktycznych.

ZASADY UKOŃCZENIA SZKOLENIA

II STOPIEŃ TSR

1.   Pełna wpłata/wpłaty ratalne dokonywane w terminie.

2. Obecność na szkoleniu. Całość szkolenia obejmuje 130 godzin dydaktycznych. Dopuszczamy maksymalnie 10 godzin dydaktycznych nieobecności. Jednak przy niepełnej liczbie godzin zaświadczenie jest wydawane z pomniejszoną liczbą godzin. Osoby, które rozważają proces certyfikacji na obu poziomach szkolenia muszą mieć 100% obecności (zaświadczenia TSR I – 70h, TSR II – 130h). Nie ma możliwości odrabiania pojedynczych dni/godzin.

3.   Prezentacja wycinka swej pracy w nurcie PST/TSR (Praktyka skoncentrowana na rozwiązaniach). Przed przystąpieniem do ostatniego zjazdu należy wcześniej zrealizować wszystkie zajęcia.

4. Przy szkoleniach online zaświadczenia wysyłane są w formie elektronicznej.