II KURS ZAAWANSOWANY

ZARYS TEMATYKI SZKOLENIA TSR POZIOM ZAAWANSOWANY (TSR II):

W ramach II stopnia pragniemy, aby uczestnicy zapoznali się z możliwością wykorzystywania TSR w różnych obszarach oraz trenowali posługiwanie sie nią. Jednocześnie pamiętając, że każdy z Państwa jest ekspertem od swego życia i terapeutą TSR poziomu podstawowego, uważamy, że potrzebny jest czas na realizację indywidualnych oczekiwań, które mogą nie pokrywać się z tematami proponowanymi poniżej, a na których rozważenie jesteśmy gotowi i na których realizację będziemy zawsze chcieli znaleźć sposób.

W celu realizacji powyższych zamierzeń, zaprosiliśmy do współpracy osoby, które na co dzień pracują z klientami i próbują wykorzystywać TSR.  Z ich doświadczeń i wiedzy powstał ramowy plan tematów.

RAMOWY PLAN TEMATÓW

TSR w pracy z dziećmi i młodzieżą – Agnieszka Szrejter-Łoś.

Zastosowanie tego modelu w różnych sytuacjach – w przedszkolach, w szkołach, Ośrodkach Szkolno-Wychowawczych i w domach. Przedstawione zostaną różne techniki angażujące młodych ludzi do współpracy. Zaprezentowana zostanie technika pracy z dziećmi: „Dam radę”, która jest wykorzystywana do pracy z dziećmi dynamicznymi, nadpobudliwymi bez wykorzystania środków farmakologicznych. O nastolatkach mówi się, że „mają mało motywacji do współpracy”. TSR daje możliwości do pracy z  „trudnymi przypadkami”. Warsztat zawierać będzie prezentacje i mikroedukacje ilustrowane nagraniami wideo z prowadzonej praktyki terapeutycznej oraz okazję do ćwiczeń różnych technik stosowanych w pracy z dziećmi  i młodzieżą.

Wykorzystanie TSR w relacji (para, rodzina) – Agnieszka Szrejter-Łoś.

Warsztat daje umiejętność prowadzenia wywiadu jednocześnie z dwoma osobami w sytuacji kiedy osoby są niezadowolone ze swoich relacji np. rodzic i dziecko, mąż i żona, uczeń i nauczyciel.  Wyzwaniem będzie nauczenie się myślenia na poziomie relacji. Zapoznanie się ze strukturą sesji rodzinnej oraz zdobyciem umiejętności jak pracować nad wspólnym celem. Praca własna na warsztacie zostanie połączona z prezentacją materiału filmowego ze spotkania terapeuty z diadą oraz prezentacją pracy terapeutycznej osoby prowadzącej „na gorąco”.  Stanowią szansę do wykorzystania wcześniejszych umiejętności  do pracy z diadą lub rodziną.

Terapia uzależnień skoncentrowana na rozwiązaniach – Izabella Warchoł.

Terapia uzależnień skoncentrowana na rozwiązaniach ma odmienne założenia odnośnie aktywności klientów i jej wpływu na ich życie niż terapia strategiczno – strukturalna (model medyczny).  Klient jest postrzegany jako postępujący nawykowo według wzoru który chwilowo dezorganizuje jego życie (tzn. Ten nawyk), powodując poczucie zagubienia, które wydaje się nie do przezwyciężenia. Nawyk rozumiany jest tutaj jako automatyzm.

Odmienne myślenie o utracie kontroli nad zachowaniami nie deprecjonuje diagnozy zaburzenia. Podsuwa jedynie odmienny sposób pracy. Myślenie o uzależnieniu jako o zwyczaju, nawyku zamiast ujęcia chorobowego promuje nadzieję i pomaga klientowi i terapeucie rozmawiać o sytuacji klienta bardziej efektywnie, bez zażenowania klienta. Klienci postrzegają swoje życie jako dające się naprawić i często bardziej są gotowi, aby spróbować żyć inaczej.

Praca terapeutyczna z osobami doświadczającymi lęku w paradygmacie TSR – Radosław Cieśluk.

 

Osoby w kryzysie – samobójstwo i zachowania autodestrukcyjne – Luis Alarcon.

W ujęciu TSR zachowania autodestrukcyjne są traktowane jako „pomysł” klienta na zmianę swojej dotychczasowej sytuacji. Rozmowa w której posługujemy się instrumentami TSR daje możliwości do bardzo poważnego traktowania klienta oraz wypracowania razem z nim bardziej konstruktywnych dla samego klienta strategii radzenia sobie z problemami życiowymi i budowanie „preferowanej przyszłości”.

Praca w grupie w konwencji TSR – Luis Alarcon.

Grupa w myśleniu TSR jest wyłącznie narzędziem do wspomagania klientowi w realizacji własnych celów terapeutycznych. Podczas spotkania dążymy do zrozumienia istoty i sposobu działania tego narzędzia oraz planowania i  jasnego posługiwania się tym narzędziem. Centralnym elementem tu są istniejące zasoby i ich wykorzystania dla osiągnięcia przez uczestników osobistych celów.

Zastosowanie TSR w obszarze problemów psychiatrycznych – Luis Alarcon.

Choroby i zaburzenia psychiczne są z reguły wyzwaniem dla każdego nurtu psychoterapeutycznego. TSR w oparciu o przyjęte zasady merytoryczne nie stara się „przywracać” klienta do tzw. „zdrowia psychicznego”, lecz akceptując jego sytuacji pomaga mu w budowaniu  takich rozwiązać, które poprawią różne sfery życia klienta. Na zajęciach próbujemy „oswoić się” z tego typu klientami, zrozumieć ich świat i planować adekwatne strategie postępowania. Prowadzący swoimi wieloletnimi doświadczeniami zwiększa pulę „zasobów” dla uczestników chcących podejmować pracę lub/i polepszyć ją w różnych tzw. „trudnych obszarach” pracy psychoterapeutycznej.

 

Porządek realizowanych tematów może jedynie różnić się kolejnością w poszczególnych grupach. Do danego trenera przyporządkowany jest określony temat zajęć.

Powyższe tematy są realizowane podczas szkolenia trwającego łącznie 130 godzin dydaktycznych.

Ostatni zjazd jest spotkaniem superwizyjnym. Na tym spotkaniu uczestnicy prezentują swoją pracę w celu superwizowania jej. Wymagane jest nagranie na nośniku audio lub audiowizualnie – w zapisie cyfrowym, całej, dowolnej sesji z klientem, a następnie zaprezentowanie wybranej części sesji (10 minut/15 minut), przygotowanie stenopisu z tych 10/15 minut i zapisanie jej w wersji w word dla pozostałych uczestników. Analiza nagrania odbywa się na forum grupy.

 

ZASADY UKOŃCZENIA SZKOLENIA

II STOPIEŃ TSR

1.   Pełna wpłata/wpłaty ratalne dokonywane w terminie.

2.   Pełna obecność na szkoleniu (dopuszczamy maksymalnie 10 godzin dydaktycznych nieobecności).

3.   Prezentacja wycinka swej pracy w nurcie TSR (spotkanie superwizyjne). Przed przystąpieniem do ostatniego superwizyjnego zjazdu należy wcześniej zrealizować wcześniejsze zajęcia.