Terminy i zapisy

Zapis na szkolenie

Zgłoszenia na szkolenia (zapis) przyjmujemy poprzez poniższe formularze. Oznaczenie "lista rezerwowa" oznacza, że dana grupa jest juz pełna i zapisujemy Państwa na listy oczekujących/listy rezerwowe. Gdy zwalnia się miejsce kontaktujemy się z Państwem w tej sprawie.

Kolejność zjazdów

Na poziomie podstawowym TSR zakres tematyczny w poszczególnych grupach nie różni się, nawet jeśli realizowany jest przez innych trenerów. Na poziomie zaawansowanym TSR również zakres tematyczny w poszczególnych grupach nie różni się, lecz dany trener ma przypisany swój indywidulany zakres tematyczny, który realizuje podczas zjazdu.

Szkolenia w formie on-line

Wszystkie spotkania odbywają się za pośrednictwem platformy zoom. Zapewnia ona możliwość wyświetlania prezentacji multimedialnych, dokumentów i nagrań. Wszyscy uczestnicy widzą się i słyszą, istnieje możliwość pracy w grupach. Są to więc warunki maksymalnie zbliżone do szkoleń stacjonarnych. Do udziału w szkoleniu wystarczy komputer wyposażony w kamerę, mikrofon i głośniki (lub słuchawki).

Nasze szkolenia mają formę warsztatową tym samym warunkiem udziału w szkoleniu jest aktywny w nich udział, z włączoną kamerą i dostępem do mikrofonu. Aby czas przeznaczony na szkoleniu był dla Państwa wartościowy i efektywny. Prosimy o włączenie w swoje zachowania dobrych praktyk:

Zachowujemy się tak, jakbyśmy byli w sali na szkoleniu stacjonarnym. Pamiętajmy o zapewnieniu sobie spokojnego otoczenia, bez osób trzecich. Ubierajmy się odpowiednio do sytuacji, nie jeździjmy i nie palmy w trakcie zajęć, będzie na to czas podczas przerwy. Włączona kamera jest obowiązkowa, brak niedostosowania się może skutkować nieobecnością. Gdy nie korzystacie Państwo z mikrofonu prosimy o wyłączenie go, aby nie słychać było szumu. Prosimy o wyłączeniu mikrofon i kamery podczas przerwy. Prosimy o nienagrywanie oraz nie robienie printsceen’ow bez zgody prowadzących.

Dziękujemy za zrozumienie i zapraszamy do udziału w szkoleniu.

 

Sprawdź naszą ofertę szkoleń

Osoba zglaszajaca sie na szkolenie automatycznie otrzymuje fakturę po dokonaniu wplaty. Faktury będą wystawiane zgodnie z danymi przelewu (nadawcy). W przypadku chęci otrzymania faktury na inne dane (np. instytucji) prosimy o informację zanim dokonają Państwo płatności. Finansowanie z instytucji budżetowych/państwowych wymaga uzupełnienie stosownych dokumentów, w tym wcześniejszego kontaktu z biurem CTSR. Płatność wpłacona niezgodnie z regulaminem będzie zwrócona.

Zapisując sie na szkolenia w ramach CTSR akceptujemy przesyłanie przez CTSR faktur VAT w formie elektronicznej, w związku z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 2010 r. w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad i przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej (Dz. U. nr 249, poz. 1661).

Zapis na szkolenie równoznaczny jest z akceptacją regulaminu szkoleń CTSR.

Wypełniając formularz kontaktowy wyrażają Państwo jednocześnie zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb realizacji szkolenia zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych, tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.