Praca terapeutyczna z osobami LGBT+

SZKOLENIE „Praca terapeutyczna z osobami LGBT+”

CEL: Zwiększenie kompetencji terapeutów w zakresie wsparcia dla osób nieheteroseksualnych (gejów, lesbijek i osób biseksualnych).

Szkolenie służy wyposażeniu specjalistów w podstawową wiedzę, umiejętności, postawy i narzędzia do udzielania pomocy psychologicznej Klientom/tkom nieheteroseksualnym bez względu na to czy ich orientacja psychoseksualna jest powodem zgłoszenia i związana z problemem czy też nie.

Idąc za prośbami osób uczestniczących w poprzednich edycjach poszerzamy zakres szkolenia o temat tożsamości płciowej. Pomówimy o tym czym jest płeć i tożsamość płciowa, poruszone zostaną zagadnienia związane z kształtowaniem się i odkrywaniem transpłciowości. Omówimy kluczowe wyzwania przed jakimi stoją osoby transpłciowe oraz potrzeby, które najczęściej kierują do specjalistów.

Dzięki uczestnictwu w szkoleniu:

– Uzyskasz głębszy wgląd we własną tożsamość w odniesieniu do norm społecznych odnoszących się do seksualności i płciowości.

– Zdobędziesz wiedzę o orientacji seksualnej.

– Poznasz mechanizmy związane z kształtowaniem się tożsamości osób LGB i wyzwania przed jakimi stoją.

– Lepiej zrozumiesz specyficzny kontekst życiowy i sytuację społeczną osób LGB w Polsce.

– Zobaczysz jakie konsekwencje na osoby LGB wywierają stereotypy, uprzedzenia i dyskryminacja.

– Zrozumiesz oddziaływanie procesu stygmatyzacji i stresu mniejszościowego.

– Podwyższysz kompetencje potrzebne do reagowania na sytuacje wykluczania i dyskryminacji osób LGB.

– Poznasz najnowsze standardy profesjonalnej pracy pomocowej z osobami LGB.

– Pogłębisz umiejętność budowania akceptacji, otwartości i zaufania w relacji pomocowej z osobami LGB .

ORGANIZACYJNIE

Zajęcia prowadzone są metodami aktywizującymi osoby uczestniczące. Bogate są w pracę na forum, w podgrupach, parach oraz w ćwiczenia indywidualne. Dają przestrzeń na pracę na własnym doświadczeniu, zdobywanie wiedzy z proponowanych materiałów (literatury, filmów), dzielenie się refleksjami i pomysłami w dyskusjach. Duży nacisk kładziony jest też na praktyczne ćwiczenie zdobytych umiejętności. Pracujemy również na case study, które wnosi zarówno osoba prowadząca jak i uczestnicy i uczestniczki. Szkolenie zawiera elementy treningu antydyskryminacyjnego. Każda z poszczególnych części zawiera wprowadzenie lub podsumowanie teoretyczne, ucznie poprzez doświadczanie i jest omawiana pod kątem zastosowania w pracy z Klientem/tką.

Osoba prowadząca: Magdalena Łabędź- z wykształcenia jestem psycholożką, terapeutką TSR, trenerką, edukatorką w zakresie seksualności. W Gdańsku prowadzę prywatną praktykę- Gabinet wsparcia psychologicznego i psychoseksualnego udzielając konsultacji i terapii oraz psychoterapii seksuologicznej. Zawodowo związana jestem także z trójmiejskim Stowarzyszeniem Na Rzecz Osób LGBT+ „Tolerado”, działam na rzecz osób LGBT+ w inicjatywie „Model na rzecz równego traktowania” przy Urzędzie Miasta Gdańsk współtworząc równościowe polityki dla miasta, realizując założenia Modelu współpracowałam z Gdańskim Centrum Równego Traktowania udzielając wsparcia osobom dyskryminowanym i prowadząc grupę wsparcia. Jestem członkinią międzynarodowego projektu edukacyjno-badawczego „Doing Right(s)” na rzecz tęczowych rodzin. Jako trenerka wspomagam trójmiejskie organizacje prowadząc edukację antydyskryminacyjną. Wykładam również na Uniwersytecie SWPS na kierunkach psychologia i psychoseksuologia.

Cena: 850 zł.