Studium pracy z klientem z obszaru zaburzeń odżywiania

Zaburzona relacja z jedzeniem i własnym ciałem prowadzi do utraty zdrowia fizycznego i psychicznego. Ok 10 % kobiet zmagających się z anoreksją umiera na skutek tej choroby. Jest wysoce prawdopodobne, że u każdego psychologa/ terapeuty pojawi się kilku klientów z zaburzeniami odżywiania. Zwłaszcza, że granica wieku ciągle się przesuwa, na coraz to młodsze osoby – nawet 4-5 lat. Wskaźnik rozpowszechnienia anoreksji w ciągu całego życia u kobiet wynosi 1,4 %, bulimii 1,9 %. U mężczyzn anoreksja 0,2 % oraz bulimia 0,6 %.

Dla każdego klienta/tki istotne jest sprawowanie kontroli. Swoją samoocenę budują na wyglądzie zewnętrznym. Terapia skoncentrowana na rozwiązaniach, pomaga dotrzeć do wewnętrznych zasobów klienta, wzmacniając jego poczucie sprawczości jednocześnie szanując, jego potrzebę posiadania wpływu. W ten sposób klient uczy się realizacji swoich potrzeb emocjonalnych w inny sposób niż za pomocą mechanizmów choroby. Dodatkowo TSR pomaga w budowaniu relacji terapeutycznej, która ma duży wpływ na proces terapii.

Nie zapominajmy o rodzinie klientki/a, która może być jednym z istotnych zasobów w osiąganiu celów terapeutycznych. Ponadto, bliscy często szukają wsparcia i informacji jak wspierać bliską osobę. To studium łączy te obszary.

Studium pracy z klientem z obszaru zaburzeń odżywiania składa się z 2 modułów:

(MOŻNA ZREALIZOWAĆ TYLKO 1SZY MODUŁ)

  • Moduł 1: Praca z klientem w obszarze zaburzeń odżywiania w perspektywie TSR
  • Moduł 2 Współpraca z rodziną klienta doświadczającego zaburzenia odżywiania - przeznaczony dla osób ch, które zrealizowały Moduł I

Każdy z modułów to 20 godzin dydaktycznych szkolenia, całe Studium obejmuje 40 godzin dydaktycznych szkolenia.

MODUŁY 1: Praca z klientem w obszarze zaburzeń odżywiania w perspektywie TSR

Dla każdego klienta/tki istotne jest sprawowanie kontroli oraz poczucie sprawczości. Braki w tym obszarze są uzupełniane przez zaburzenia odżywiania. Swoją samoocenę budują na wyglądzie zewnętrznym. Terapia skoncentrowana na rozwiązaniach, pomaga dotrzeć do wewnętrznych zasobów klienta, wzmacniając jego poczucie sprawczości jednocześnie szanując, jego potrzebę posiadania wpływu. W ten sposób klient uczy się realizacji swoich potrzeb emocjonalnych w inny sposób niż za pomocą mechanizmów choroby. Dodatkowo TSR pomaga w budowaniu relacji terapeutycznej, która ma duży wpływ na proces terapii.

Czego dowiesz się ze szkolenia:

Jakie są rodzaje zaburzeń odżywiania i jak postrzega je TSR

Co klient próbuje rozwiązać za pomocą aktualnej relacji z jedzeniem/ ciałem

Jak budować relacje współpracy

Jak wydobywać zasoby klienta

Jak reagować w nawrotach

Ponadto usłyszysz od prowadzącej jej własną historię zaburzeń odżywiania oraz historie z gabinetu.

Dostaniesz praktyczne ćwiczenia i porady do pracy z klientem.

Zajmiemy się prawdziwymi case study.

Prowadzącą na prośbę grupy może zmodyfikować warsztat pod indywidualne potrzeby grupy. 

CELE SZKOLENIA:

– poszerzenie wiedzy na temat kryteriów diagnostycznych zaburzeń odżywiania w oparciu o ICD 11 i nie tylko

– diagnozowanie zasób i potrzeb klienta z uwzględnieniem ograniczeń

– pogłębianie wiedzy z zakresu wspierania klienta w okresach regresu zachowując postawę niewiedzy

– zdobycie wiedzy, kiedy kończy się leczenie ambulatoryjne, a zaczyna szpitalne

– wzmacnianie własnych kompetencji użytecznych w pracy z klientem nastolatkiem i dorosłym

OBSZARY MERYTORYCZNE:

– Cele terapii

– Ryzykowne zachowania klientów w celu kontrolowania wagi

– Praca z klientem zmagającym się z anoreksją, bulimią, napadowym jedzeniem i innymi

– Rozróżnienie zaburzeń odżywiania od nieprawidłowej relacji z jedzeniem

– Praca z nastolatkiem i dorosłym klientem

– Narzędzia i techniki terapeutyczne przydatne do pracy przy zaburzeniach odżywiania w zakresie zaburzonego obrazu ciała, perfekcjonizmu, lęku, niskiej samooceny, kryzysu psychicznego, depresji, nadmiernej kontroli,

– Regres w procesie terapeutycznym a TSR

METODY PRACY:

mini wykłady, prezentacje;

case study

symulacje rozmów z klientem

praca w małych grupach i na forum;

analiza materiału filmowego;

praca z wykorzystaniem rysunków, karteczek,

MODUŁ 2: Współpraca z rodziną klienta doświadczającego zaburzenia odżywiania

Rodzina jest bardzo ważnym zasobem dla klienta. Niestety gąszcz informacji może sprawić, że bliscy nie wiedzą jak pomóc klientowi. Dlatego ten moduł poświęcony jest współpracy z bliskimi.

Czego dowiesz się ze szkolenia:

- jak korzystać z zasobów rodziny

- jak wsparcie rodziny w kryzysie

- na co akcentować psychoedukację

- w jaki sposób budować sojusz terapeutyczny z rodziną

- techniki i narzędzia pomocne dla rodziny

- jak przeprowadzić rodzinę przez cały proces

CELE SZKOLENIA:

– Zapoznanie się z modelem FBT (Family based therapy) – rodzina jako zasób do zmiany zachowania nie jako jego źródło

– Poszerzenie wiedzy z zakresu innych ścieżek terapeutycznych – hospitalizacja, ośrodki, Pauza w procesie terapeutycznym lub gwałtowny spadek wagi

– Wzmacnianie własnych kompetencji użytecznych w pracy z rodziną

– Poznanie najczęściej zadawanych pytań rodziców i ich potrzeb

– Poznanie możliwych obszarów pracy z rodziną uwzględniając postawę niewiedzy

OBSZARY MERYTORYCZNE:

Praca z rodziną i/lub bliskimi jako zasób klienta

Elementy NVC przydatne do budowania komunikatu dla rodziny

Co działa a co nie działa w procesie wspierania bliskiej osoby w obszarze zaburzeń odżywiania

modelem FBT ( Family based therapy) – jak zaangażować rodzinę w proces terapeutyczny

METODY PRACY:

mini wykłady, prezentacje;

case study

symulacje rozmów z klientem

praca w małych grupach i na forum;

analiza materiału filmowego;

KOSZT SZKOLENIA

780 zł każdy moduł

ADRESACI SZKOLENIA:
osoby po ukończonym min. TSR – poziom podstawowy

Dla kogo jest przeznaczony: psychologów, psychoterapeutów, dietetyków, nauczycieli, pedagogów, psychodietetyków i innych pomagaczy mający kontakt z klientem doświadczającym trudności z jedzeniem.

TRENER: ALEKSANDRA DEJEWSKA

Mgr psychologii ze specjalnością kliniczną, autorka książki "Bulimia. Historia mojej choroby". W trakcie procesu certyfikacji na terapeutę TSR. W swojej pracy łączy narzędzia z różnych nurtów (terapia koherencji, CBT, ACT, FBT, terapia uzależnień). Od ponad 8 lat pracuje w obszarze zaburzeń odżywiania .Ma własne 10 letnie doświadczenie z zaburzeniami odżywiania. Edukuje, inspiruje i chętnie dzieli się swoją historią pokazując, że wyzdrowienie jest możliwe. Twierdzi, że drogę do zdrowia należy przejść samemu, ale nie samotnie.
W 2018 roku założyła fundację "Aż sobie zazdroszczę", która pomaga osobom zmagającym się z zaburzeniami odżywiania i ich rodzinom. Udziela się również medialnie na temat zaburzeń odżywiania.

Właścicielka kliniki kompleksowo zajmującej się wspieraniem osób zmagających się z zaburzeniami odżywiania.
Żona, psia matka i kobieta orkiestra 🙂