Studium pracy z klientem z obszaru zaburzeń odżywiania

Zaburzona relacja z jedzeniem i własnym ciałem prowadzi do utraty zdrowia fizycznego i psychicznego. Ok 10 % kobiet zmagających się z anoreksją umiera na skutek tej choroby. Jest wysoce prawdopodobne, że u każdego psychologa/ terapeuty pojawi się kilku klientów z zaburzeniami odżywiania. Zwłaszcza, że granica wieku ciągle się przesuwa, na coraz to młodsze osoby – nawet 4-5 lat. Wskaźnik rozpowszechnienia anoreksji w ciągu całego życia u kobiet wynosi 1,4 %, bulimii 1,9 %. U mężczyzn anoreksja 0,2 % oraz bulimia 0,6 %.

Dla każdego klienta/tki istotne jest sprawowanie kontroli. Swoją samoocenę budują na wyglądzie zewnętrznym. Terapia skoncentrowana na rozwiązaniach, pomaga dotrzeć do wewnętrznych zasobów klienta, wzmacniając jego poczucie sprawczości jednocześnie szanując, jego potrzebę posiadania wpływu. W ten sposób klient uczy się realizacji swoich potrzeb emocjonalnych w inny sposób niż za pomocą mechanizmów choroby. Dodatkowo TSR pomaga w budowaniu relacji terapeutycznej, która ma duży wpływ na proces terapii.

Nie zapominajmy o rodzinie klientki/a, która może być jednym z istotnych zasobów w osiąganiu celów terapeutycznych. Ponadto, bliscy często szukają wsparcia i informacji jak wspierać bliską osobę. To studium łączy te obszary.

Studium pracy z klientem z obszaru zaburzeń odżywiania składa się z 4 modułów. Przy czym 2 moduły: 1 i 2 są obowiązkowe:

  • Moduł 1 i 2 dotyczy pracy z klientem doświadczającym trudności związanych z jedzeniem i/ lub obrazem własnego ciała
  • Moduł 3 zawiera kompletną prace z rodziną klientki/a
  • Moduł 4 to superwizja dla uczestników.

Każdy z modułów to 20 godzin dydaktycznych szkolenia, całe studium obejmuje 80 godzin szkolenia.

MODUŁY 1 i 2:

CELE SZKOLENIA:

– poszerzenie wiedzy na temat kryteriów diagnostycznych zaburzeń odżywiania w oparciu o ICD 11 i nie tylko

– diagnozowanie zasób i potrzeb klienta z uwzględnieniem ograniczeń

– pogłębianie wiedzy z zakresu wspierania klienta w okresach regresu zachowując postawę niewiedzy

– praca w zakresie zaburzonego obrazu ciała

– nabycie podstawowej wiedzy z zakresu odżywiania i aktywności sportowej przydatnej do edukacji klienta

– zdobycie wiedzy, kiedy kończy się leczenie ambulatoryjne, a zaczyna szpitalne

– wzmacnianie własnych kompetencji użytecznych w pracy z klientem nastolatkiem i dorosłym

– poszerzenie wiedzy w tematach perfekcjonizmu, atrakcyjności, social mediów

 

OBSZARY MERYTORYCZNE:

– Cele terapii

– Ryzykowne zachowania klientów w celu kontrolowania wagi

– Praca z klientem zmagającym się z anoreksją, bulimią, napadowym jedzeniem i innymi

– Rozróżnienie zaburzeń odżywiania od nieprawidłowej relacji z jedzeniem

– Praca z nastolatkiem i dorosłym klientem

– Edukacja żywieniowa niezbędna do pracy z klientem

– Zdrowa aktywność sportowa, kiedy aktywność szkodzi,  a nie pomaga

– Mindfullness w zaburzeniach odżywiania

– Narzędzia i techniki terapeutyczne przydatne do pracy przy zaburzeniach odżywiania w zakresie zaburzonego obrazu ciała, perfekcjonizmu, lęku, niskiej samooceny, kryzysu psychicznego, depresji, nadmiernej kontroli,

– Regres w procesie terapeutycznym a TSR

– Atrakcyjność i kanony piękna a media społecznościowe

 

METODY PRACY:

mini wykłady, prezentacje;

case study

symulacje rozmów z klientem

praca w małych grupach i na forum;

analiza materiału filmowego;

praca z wykorzystaniem rysunków, karteczek,

Ilość godzin 40 h

 

MODUŁ 3

CELE SZKOLENIA:

– Zapoznanie się z modelem FBT (Family based therapy) – rodzina jako zasób do zmiany zachowania nie jako jego źródło

– Poszerzenie wiedzy z zakresu innych ścieżek terapeutycznych – hospitalizacja, ośrodki, Pauza w procesie terapeutycznym lub gwałtowny spadek wagi

– Wzmacnianie własnych kompetencji użytecznych w pracy z rodziną

– Poznanie najczęściej zadawanych pytań rodziców i ich potrzeb

– Poznanie możliwych obszarów pracy z rodziną uwzględniając postawę niewiedzy

 

OBSZARY MERYTORYCZNE:

Praca z rodziną i/lub bliskimi jako zasób klienta

Elementy NVC przydatne do budowania komunikatu dla rodziny

Co działa a co nie działa w procesie wspierania bliskiej osoby w obszarze zaburzeń odżywiania

modelem FBT ( Family based therapy) – jak zaangażować rodzinę w proces terapeutyczny

 

METODY PRACY:

mini wykłady, prezentacje;

case study

symulacje rozmów z klientem

praca w małych grupach i na forum;

analiza materiału filmowego;

Ilość godzin 20 h

 

MODUŁ 4

Superwizja dostępna dla uczestników.

Na spotkaniu uczestniczy będą mieli okazję do omówienia własnych case study z prowadzącą.

Metoda pracy:

Materiały przygotowane przez uczestników.

Ilość godzin 20 h

Cena – płatność w ratach lub całości : 4 raty po 780 zł lub płatność jednorazowa 2950 zł – za całość (4 moduły)

ADRESACI SZKOLENIA:
osoby po ukończonym min. TSR – poziom podstawowy

TRENER: ALEKSANDRA DEJEWSKA – psycholog ze specjalnością kliniczną, autorka książki „Bulimia. Historia mojej choroby”. W trakcie procesu certyfikacji na terapeutę TSR. W swojej pracy łączy narzędzia z różnych nurtów ( terapia koherencji, CBT, ACT, FBT, terapia uzależnień). Od ponad 8 lat pracuje w obszarze zaburzeń odżywiania .Ma własne 10 letnie doświadczenie z zaburzeniami odżywiania. Edukuje, inspiruje i chętnie dzieli się swoją historią pokazując, że wyzdrowienie jest możliwe. Twierdzi, że drogę do zdrowia należy przejść samemu, ale nie samotnie.

W 2018 roku założyła fundację „Aż sobie zazdroszczę”, która pomaga osobom zmagającym się z zaburzeniami odżywiania i ich rodzinom. Udziela się również medialnie na temat zaburzeń odżywiania