Poznawczo systemowa terapia skoncentrowana na rozwiązaniach – model z Brugii

Zapraszamy Państwa do poznania założeń i modelu TSR, którego pomysłodawcą jest założyciel Instytutu Korzybskiego w Brugii – dr Luc Isebaert, a „rodzicami chrzestnymi” zostali Insoo Kim Berg i Steve de Shazer.
Model z Milwaukee i model z Brugii konstytuowały się niemal równocześnie, w dwóch daleko położonych od siebie miejscach na świecie a panowie de Shazer i Isebaert uznali, że oba modele pracy terapeutycznej – przywracającej wolność wyboru klienta, a co za tym idzie zwrócenie uwagi na cele klienta, jego kompetencje i wyjątki od zachowań objawowych -doskonale wpisują się w nazwę Krótkoterminowa Terapia Skoncentrowana na Rozwiązaniach.
Późniejszy rozwój teorii nawyków wniósł wiele nawiązań do idei terapii poznawczo – behawioralnej – stąd model z Brugii obecnie określany jest jako terapia poznawczo – systemowa skoncentrowana na rozwiązaniach.

CELE SZKOLENIA:

– Poznanie głównych założeń i specyfiki modelu z Brugii czyli jak rozumieć, że „mapa to nie terytorium”
– Rozróżnienie problemu od ograniczenia jako zasadniczy kierunek wyznaczania celu terapii czyli struktura pracy modelu brugijskiego
– Praca w obszarze EUSEMIE( zmiany na poziomie opisu rzeczywistości – nadawania bardziej użytecznego, lepszego sensu, znaczenia rzeczywistości interpersonalnej i intrapsychicznej klienta)
– Praca w obszarze EUHERESIS (zmiany na poziomie działania – dokonywania wyborów i podejmowania działań dających więcej korzyści od wyborów i zachowań dotychczasowych)
– Poszerzenie umiejętności pracy w wielu perspektywach, łączenia perspektyw, nadawanie kolejnych, nowych znaczeń.

CZAS TRWANIA:
10 godzin dydaktycznych (realizowanych w blokach w zależności od formy stacjonarnej i online)

ADRESACI SZKOLENIA:
osoby po ukończonym min. TSR – poziom podstawowy

CENA: 480 zł

TRENER:
Izabella Warchoł