STUDIUM PRACY Z NASTOLATKIEM

Osoby w wieku dojrzewania zmagają się w swoim życiu z wieloma kryzysami wynikającymi z etapu życia na jakim się znajdują, czyli tak zwanymi kryzysami rozwojowymi. Do najczęstszych sytuacji kryzysowych tego rodzaju należą: problemy emocjonalne związane z dorastaniem i przemianami biologicznymi, trudności związane z relacjami społecznymi, przemiana osobowości, kryzys własnej tożsamości (np. tożsamości płciowej), przechodzenie z opiekuńczego domu rodzinnego do bardziej samodzielnego stylu życia i podejmowanie ról typowych dla człowieka dorosłego. Młodzież w wieku dorastania oprócz charakterystycznych dla tego wieku kryzysów rozwojowych może przeżywać również kryzysy sytuacyjne.

Po roku 1989 obserwujemy w Polsce narastanie liczby właściwie wszystkich zaburzeń psychicznych rozpoznawanych u dzieci i młodzieży. Najbardziej znaczący wzrost obserwowany jest  w przypadku zaburzeń lękowo-depresyjnych, uzależnień. Wśród dziewcząt są to zaburzenia odżywiania – anoreksja i bulimia psychiczna. Nowym zjawiskiem są uzależnienia od mediów. W ostatnich latach przeżywamy epidemię samouszkodzeń, zwłaszcza wśród dziewcząt w wieku 12-15 lat. Używanie alkoholu, nielegalnych substancji psychoaktywnych to problem, który narastał wśród chłopców do końca lat 90. W XXI wieku dotyczy on coraz częściej dziewcząt. Specyficznym dla Polski wyzwaniem jest olbrzymie rozpowszechnienie dopalaczy. Szacuje się, że średnio co tydzień na rynek wchodzą dwie-trzy nowe substancje psychoaktywne, o których niewiele wiemy. Nadal obserwujemy wysokie wskaźniki śmiertelności z powodu prób samobójczych. Samobójstwa są po wypadkach drugą przyczyną zgonów wśród młodzieży.

Stanowi to dla nas pomagaczy niezwykłe wyzwanie – jak być najbardziej użytecznym dla młodego człowieka w sytuacji, której doświadcza. Na szkoleniu będziemy wobec tego szukać przede wszystkim własnych dróg i sposobów do stworzenia jak najużyteczniej relacji w pracy zarówno z młodymi ludźmi jak i ich rodzicami, niezależnie od miejsca – instytucji/ placówki/gabinetu w którym pracujemy.

Odmienne myślenie o utracie kontroli nad zachowaniami nie deprecjonuje diagnozy zaburzenia. Podsuwa jedynie odmienny sposób pracy.

I MODUŁ

 1. Kryzys i jego domeny
 2. Paradygmaty pracy w obrębie kryzysu
 3. Specyfika kryzysów nastoletnich
 4. Wydobywanie, wzmacnianie i poszerzanie strategii radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych
 5. TSR owe narzędzia pracy z nastolatkiem w obszarach potrzeb, PP, wyjątków

II MODUŁ

 1. Lęki i depresje adolescentów – specyfika
 2. Praca z nastolatkami uwzględniająca obszary ich zmagań ( samouszkodzenia, myśli samobójcze, nawyki związane z odżywianiem, nawyki związane z cyberzeczywistością itp
 3. Terapia i interwencja w obliczu nastoletnich kryzysów
 4. Narzędzia pracy z nastolatkiem,

III MODUŁ

 1. Rozwijająca się tożsamość nastolatka
 2. Tożsamość płciowa i wynikające z niej implikacje w gabinecie TSRowca
 3. Narzędzia w pracy z dzieckiem transpłciowym.
 4. Praca z rodzicami, gdy klientem jest ich dziecko – kiedy i jak zapraszać do współpracy

IV MODUŁ

 1. Podejście systemowe w pracy z nastolatkiem i jego rodziną
 2. Role rodziców : jakie przyjmują podczas terapii ich dziecka oraz w obliczu kryzysów, które sami przeżywają oraz w jaki sposób zapraszamy rodziców do współpracy
 3. Praca systemowa z nastolatkiem, gdy rodziców nie ma na sesji
 4. Narzędzia na rzecz wzmacniania relacji w rodzinie

METODY PRACY:

 • mini wykłady, prezentacje;
 • praca w małych grupach i na forum;
 • analiza materiału filmowego;
 • praca z wykorzystaniem fotografii, kart metaforycznych, gier i innych narzędzi autorskich;

CZAS TRWANIA: 

80 godzin dydaktycznych (każdy moduł ma 20 godzin dydaktycznych)

ADRESACI SZKOLENIA:

osoby po ukończonym min. TSR – poziom podstawowy

TRENER:

Izabella Warchoł

Cena: 2500 zł przy płatności jednorazowej lub 2 800 zł przy płatności w ratach.

Od 2024 r. 2700 zł przy płatności jednorazowej lub 2900 zł przy płatności w ratach.