KRYZYS W KRYZYSIE CZYLI PRACA SKONCENTROWANA NA ROZWIĄZANIACH Z CIERPIĄCYM NASTOLATKIEM

Osoby w wieku dojrzewania zmagają się w swoim życiu z wieloma kryzysami wynikającymi z etapu życia na jakim się znajdują, czyli tak zwanymi kryzysami rozwojowymi. Do najczęstszych sytuacji kryzysowych tego rodzaju należą: problemy emocjonalne związane z dorastaniem i przemianami biologicznymi, trudności związane z relacjami społecznymi, przemiana osobowości, kryzys własnej tożsamości (np. tożsamości płciowej), przechodzenie z opiekuńczego domu rodzinnego do bardziej samodzielnego stylu życia i podejmowanie ról typowych dla człowieka dorosłego. Młodzież w wieku dorastania oprócz charakterystycznych dla tego wieku kryzysów rozwojowych może przeżywać również kryzysy sytuacyjne.

Po roku 1989 obserwujemy w Polsce narastanie liczby właściwie wszystkich zaburzeń psychicznych rozpoznawanych u dzieci i młodzieży. Najbardziej znaczący wzrost obserwowany jest  w przypadku zaburzeń lękowo-depresyjnych, uzależnień. Wśród dziewcząt są to zaburzenia odżywiania – anoreksja i bulimia psychiczna. Nowym zjawiskiem są uzależnienia od mediów. W ostatnich latach przeżywamy epidemię samouszkodzeń, zwłaszcza wśród dziewcząt w wieku 12-15 lat. Używanie alkoholu, nielegalnych substancji psychoaktywnych to problem, który narastał wśród chłopców do końca lat 90. W XXI wieku dotyczy on coraz częściej dziewcząt. Specyficznym dla Polski wyzwaniem jest olbrzymie rozpowszechnienie dopalaczy. Szacuje się, że średnio co tydzień na rynek wchodzą dwie-trzy nowe substancje psychoaktywne, o których niewiele wiemy. Nadal obserwujemy wysokie wskaźniki śmiertelności z powodu prób samobójczych. Samobójstwa są po wypadkach drugą przyczyną zgonów wśród młodzieży.

Stanowi to dla nas pomagaczy niezwykłe wyzwanie – jak być najbardziej użytecznym dla młodego człowieka w sytuacji, której doświadcza. Na szkoleniu będziemy wobec tego szukać przede wszystkim własnych dróg i sposobów do stworzenia jak najużyteczniej relacji w pracy zarówno z młodymi ludźmi jak i ich rodzicami, niezależnie od miejsca – instytucji/ placówki/gabinetu w którym pracujemy.

Odmienne myślenie o utracie kontroli nad zachowaniami nie deprecjonuje diagnozy zaburzenia. Podsuwa jedynie odmienny sposób pracy.

CELE SZKOLENIA:

 • poszerzenie wiedzy na temat specyfiki okresu dojrzewania ( 11-21 lat) oraz rozwoju młodego człowieka w kontekście systemu rodzinnego
 • doskonalenie diagnozowania sytuacji w której znalazł się klient – nastolatek – jego potrzeby , jego oczekiwania, ale i jego możliwości / uwzględniając zarówno zasoby jak i ograniczenia oraz kontekst rodzinny, szkolny itp;
 • kształcenie umiejętności wspierania nastolatka/jego rodziny , towarzyszenia mu oraz uruchamiania naturalnych jego zasobów służących lepszemu radzeniu przy jednoczesnym doskonaleniu własnej postawy neutralności i niewiedzy
 • przedstawienie możliwości wykorzystywania modyfikacji technik TSR w obliczu różnorodnych młodzieńczych problemów np. lęki, myśli suicydalne, samookaleczenia, problemy z odżywianiem
 • wzmacnianie własnych kompetencji użytecznych w pracy z klientem nastolatkiem i jego rodziną

OBSZARY MERYTORYCZNE:

 • praca z młodym klientem w obszarze uzależnień behawioralnych ( internet, telefon, gry, pornografia itp)
 • multifreniczny cyber świat młodego człowieka i jego ciemna strona czyli hikikomori, phubbing, cyber bulling, darknet i inne
 • kryzys rozwojowy (kształtowanie poczucia tożsamości w tym seksualnej, emocje i stany uczuciowe w tym depresja młodzieńcza, zaburzenia zachowania w tym zachowania opozycyjno – buntownicze, samookaleczenia, myśli i próby samobójcze, zaburzenie obrazu ciała i poczucia siebie)
 • praca z nastolatkiem w kryzysie potraumatycznym
 • narzędzia i techniki terapeutyczne w pracy z młodym klientem i jego rodziną
 • zmultiplikowany kryzys – czyli dlaczego młodym ludziom jest tak trudno? ( „kryzys mózgu”, kryzysy sytuacyjne – traumy, traumy relacyjne, kryzysy egzystencjonalne, rozwojowe, suicydalne)
 • Świat nawyków młodego człowieka – jak użytecznie rozumieć „uzależnienia”/ automatyzmy/kontrole/
 • Filozofia TSR i jej implikacje w obliczu dziecięcych wyzwań – Narzędziownia
 • Praca systemowa z rodziną nastolatka

METODY PRACY:

 • mini wykłady, prezentacje;
 • praca w małych grupach i na forum;
 • analiza materiału filmowego;
 • praca z wykorzystaniem fotografii, kart metaforycznych, gier i innych narzędzi autorskich;

CZAS TRWANIA: 

40 godzin dydaktycznych (realizowanych w blokach w zależności od formy stacjonarnej i online)

ADRESACI SZKOLENIA:

osoby po ukończonym min. TSR – poziom podstawowy

TRENER:

Izabella Warchoł

Cena: 1000 zł