Terapia par w nurcie skoncentrowanym na rozwiązaniu

Terapia skoncentrowana na rozwiązaniu (SFBT/TSR) powstała w kontekście pracy z rodziną w Centrum Terapii Rodzinnej Krótkoterminowej (oryg. Brief Family Therapy Center) w Milwaukee, ZUA. Praca z więcej niż jedną osobą podczas sesji jest więc zapisana w DNA. Niemniej, zgodnie z założeniem podejścia systemowego – system jest sumą jego elementów, ale także interakcji pomiędzy elementami – wystarczająca jest zmiana w jednej części systemu, aby cały system się zmienił. SFBT/TSR został szeroko prowadzony w formie indywidualne lub grupowej. W ten sposób może być także prowadzony w pracy z parą.

Podczas warsztatu prezentuję specyfikę pracy z parą prowadzoną w nurcie SFBT/TSR. Omawiane będą charakterystyczne pytania oraz proces współtworzenia rzeczywistości przy udziale obu partnerów.

Cel:

Celem warsztatu jest doskonalenie wiedzy i umiejętności uczestników w zakresie pracy terapeutycznej z parą opartej na nurcie skoncentrowany na rozwiązaniu.

Cel zrealizowany będzie poprzez:

 • udzielenie wiedzy teoretycznej i empirycznej związanej ze specyfiką terapii par;
 • omówienie zasad procesu terapeutycznego w pracy z parą w szczegółowości specyfika terapii SFBT/TSR, tzn. z udziałem dwóch osób w jednej sesji;
 • ćwiczenie praktyczne zrealizowane przez uczestników podczas warsztatu (np. odgrywania roli, analiza transkrypcji sesji).

Tematy:

 1. Zasady prowadzenia rozmowy terapeutycznej z parą:
 • rola terapeuty;
 • podstawa terapeuty;
 • sposoby przerywania kłótni i skarg.

2. Specyfika procesu współtworzenia z parą:

 • Kilka przydatnych założeń z podejścia systemowego i innych teorii;
 • przypomnienie założeń nurtu SFBT/TSR;
 • ustalenie wspólnego celu;
 • stosowanie specyficznych pytań SFBT/TSR (o cud, o skalowanie, o wyjątki);
 • informacja zwrotna;
 • rozpoczęcie 1 & 2 sesji.

3. Praca w oparciu często spotykane trudności na przykładzie zdrady.

 Adresaci:

Warsztat jest dedykowany dla osób, które ukończyły TSR na poziomie podstawowym i posiadają ok. 1 roczne doświadczenie terapeutyczne (w kontakcie indywidualnym lub pary).

Godziny szkolenia: 30 godzin dydaktycznych szkolenia

Cena: 1100 zł.

Prowadząca: Andreea Żak:

Doktor nauk społecznych, psycholog, certyfikowana psychoterapeutka w nurcie terapii krótkoterminowej skoncentrowanej na rozwiązaniu/rozwiązaniach (PTPSR, PSTTSR), przewodnicząca Zespołu Współpracy Międzynarodowej oraz członkini  Zespołu Badawczego Europejskiego Stowarzyszenia Terapii Krótkoterminowej (EBTA), redaktor czasopisma Journal of Solution Focused Practices (JSFP), współprzewodnicząca Zespołu Redakcyjnego Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniu (PTPSR), w latach 2020-2023 wiceprezes oraz przewodnicząca Zespołu Badawczego PTPSR. Obecnie poszukuje sposobu na wzbogacenie podejścia skoncentrowanego na rozwiązaniu o model skoncentrowany na emocjach (EFT). Prowadzi psychoterapię par oraz psychoterapię indywidualną dorosłych i młodzieży we własnym centrum psychoterapii „Inaczej” w Wadowicach w języku polskim, angielski, rumunskim. Autor lub współautor artykułów naukowych opublikowanych w narodowych oraz międzynarodowych czasopismach.