Terapia par w nurcie skoncentrowanym na rozwiązaniu

Terapia skoncentrowana na rozwiązaniu powstała w kontekście pracy z rodziną w Centrum Terapii Rodzinnej Krótkoterminowej (oryg. Brief Family Therapy Center) w Milwaukee, ZUA. Praca z więcej niż jedną osobą podczas sesji jest więc zapisana w DNA. Niemniej, zgodnie z założeniem podejścia systemowego – system jest sumą jego elementów, ale także interakcji pomiędzy elementami – wystarczająca jest zmiana w jednej części systemu, aby cały system się zmienił. Terapia skoncentrowana na rozwiązaniu została szeroko prowadzona w formie indywidualnej lub grupowej. W sposób skuteczny terapia skoncentrowana na rozwiązaniu może być także prowadzona w pracy z parą.

Podczas warsztatu prezentuję specyfikę pracy z parą prowadzoną w nurcie skoncentrowanym na rozwiązaniu. Omawiane będzie przystosowanie pytań oraz proces współtworzenia specyficzny dla nurtu przy udziale obu partnerów.

Cel:

Celem warsztatu jest doskonalenie wiedzy i umiejętności uczestników w zakresie pracy terapeutycznej z parą w nurcie skoncentrowanym na rozwiązaniu.

Cel zrealizowany będzie poprzez:

 • udzielenie wiedzy teoretycznej i empirycznej specyficznej dla terapii par;
 • omówienie zasad przystosowania procesu terapeutycznego, specyficznego dla terapii skoncentrowanej na rozwiązaniu, do pracy z parą, tzn. do udziału dwóch osób w jednej sesji;
 • ćwiczenie praktyczne realizowane przez uczestników podczas warsztatu (np. odgrywanie ról, analiza transkrypcji sesji).

Tematy:

 • Kilka przydatnych założeń z podejścia systemowego i innych teorii.
 • Krótkie przypomnienie założeń nurtu skoncentrowanego na rozwiązaniu.
 • Wyniki badań nad skutecznością.
 • Zasady prowadzenia rozmowy terapeutycznej z parą (m.in. rola terapeuty, dyrektywność, sposoby przerywania kłótni i skarg).
 • Specyfika procesu współtworzenia z parą: ustalenie wspólnego celu, stosowanie specyficznych pytań (o cud, o skalowanie, o wyjątki).
 • Informacja zwrotna z możliwych sugestii pomiędzy sesjami.
 • Rozpoczęcie drugiej i kolejnej sesji.
 • Praca w kontekście częstych trudności w parze, np. zdrada, kryzys wieku średniego, osłabienie więzi.

Adresaci:

Warsztat jest dedykowany osobą, które ukończyły TSR na poziomie podstawowym.

Godziny szkolenia: 30 godzin dydaktycznych szkolenia

Cena: 1100 zł.

Prowadząca: Andreea Żak: Doktorka nauk społecznych, psycholożka, certyfikowana psychoterapeutka specjalizująca się  w nurcie terapii krótkoterminowej skoncentrowanej na rozwiązaniu (SFBT), przewodnicząca Zespołu Współpracy Międzynarodowej oraz członkini Zespołu Badawczego Europejskiego Stowarzyszenia Terapii Krótkoterminowej (EBTA), redaktorka czasopisma Journal of Solution Focused Practices (JSFP), współprzewodnicząca Zespołu Redakcyjnego Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniu (PTPSR), w latach 2020-2023 wiceprezeska oraz przewodnicząca Zespołu Badawczego PTPSR. Aktualnie w trakcie podnoszenia kwalifikacji w terapii par metodą skoncentrowaną na emocjach (EFT). Prowadzi psychoterapię par oraz psychoterapię indywidualną dorosłych i młodzieży we własnym Centrum Psychoterapii „Inaczej” w Wadowicach w języku polskim, angielski, rumuńskim. Autorka lub współautorka artykułów naukowych opublikowanych w narodowych oraz międzynarodowych czasopismach.