Metoda Kids’ Skills

 Kids’Skills – Dam radę! I I’m proud of You – Jestem z Ciebie dumny!

Metoda: Kids’Skills – Dam radę! I I’m proud of You – Jestem z Ciebie dumny, została stworzona przez fińskiego psychiatrę dr Bena Furmana i charakteryzuje się wysoką skutecznością w procesie zdobywania pożądanych umiejętności przez dzieci. Dzieci chętniej uczą się nowych umiejętności niż przyjmują informację, że są do niczego i muszą pozbyć się problemu. „Dam Radę!” z powodzeniem może być  stosowana w terapii dzieci od ok. 3 roku życia. Zmodyfikowaną wersję metody można stosować w terapii nastolatków, a nawet w przystępny sposób  pomagać osobom dorosłym. „Dam Radę!” może być wykorzystywana  także do wspierania prawidłowego rozwoju zdrowych dzieci. Szkolenie przeznaczone jest dla wszystkich osób pracujących z dziećmi: pedagogów, psychologów, terapeutów, doradców, pracowników społecznych, rodziców i opiekunów. Szkolenie prowadzone jest przez certyfikowanego Ambasadora metody Kids’ Skills.

1. Cele:

  • Zapoznasz się z praktyczną, innowacyjną metodą opartą na Podejściu Skoncentrowanym na Rozwiązaniach
  • Dowiesz się jak pomagać dzieciom w uczeniu się umiejętności przezwyciężania trudności z emocjami i zachowaniem
  • Dowiesz się jak zachęcać i wspierać dzieci, aby mogły zdobyć umiejętności by przezwyciężać swoje problemy
  • Dowiesz się jak radzić sobie z zachowaniami niepożądanymi lub brakiem poprawy zachowania u dzieci

2. Metody pracy:

  • mini wykłady
  • ćwiczenia warsztatowe, w grupach, parach
  • wymiana doświadczeń, dyskusje

3. Adresaci:

Szkolenie przeznaczone jest dla wszystkich osób pracujących z dziećmi: pedagogów, psychologów, terapeutów, doradców, pracowników społecznych, rodziców i opiekunów.

4. Czas trwania: 3 dni (30 godzin dydaktycznych)

5. Trener (ambasadorki metody Kids Skills): Agnieszka Szrejter-Łoś lub Katarzyna Jastrzębska

6. Cena: 1 000 zł.