TSR W OBSZARZE SEKSUALNOŚCI

Seksualność w gabinecie to temat-rzeka, który może stanowić spore wyzwanie zarówno dla początkujących, jak i praktykujących od lat terapeutów. Niskie libido, brak ochoty na seks, kompulsywne zachowania seksualne, trudności z doświadczeniem orgazmu czy odbudowywanie życia seksualnego po zdradzie są wystarczająco trudne dla klientów – nie muszą jednak stanowić równie dużego wyzwania dla terapeuty! Szkolenie TSR w obszarze seksualności ma na celu wyposażyć osoby pracujące pomocowo w kompetencje i narzędzia ułatwiające współpracę z klientami, którzy zgłaszają trudności związane ekspresją seksualną, zarówno wtedy, gdy problemy na tle seksualnym są pobocznym, jak i głównym wątkiem procesu terapeutycznego.

Warsztat to okazja do namierzenia własnych kompetencji i możliwości roz związanych z obszarem seksualności w relacji pomocowej oraz poznania technik terapeutycznych, które wspierają seksualny dobrostan klientów. Podczas sesji dowiesz się też, jak skutecznie towarzyszyć klientom w wydobywaniu seksualnych zasobów – wewnętrznych i zewnętrznych; jak wykorzystać technikę skalowania, by łagodzić nasilenie problemów natury seksualnej; jak wprowadzać element konstruowania preferowanej przyszłości dla budowania wizji satysfakcjonującego życia seksualnego.

Podobnie jak w sferach pozaseksualnych, również w obszarze seksualności wprowadzenie drobnych modyfikacji może wspierać na stopniowe doświadczanie większych zmian – dzięki warsztatowi zwiększysz swoją zdolność namierzania, co dla klienta może stanowić niewielką, ale bardzo znaczącą zmianę dla jego sposobu postrzegania, przeżywania swojej seksualności lub seksualnego funkcjonowania w diadzie. Nauczysz się też rozpoznawać, kiedy rozwiązania proponowane przez klientów, które są bezpośrednio związane ze sferą seksualną, niekoniecznie przyniosą pożądany efekt i wspierać ich w wyznaczaniu użyteczniejszych ścieżek.

Pozytywny, zorientowany na wyjątki proces terapeutyczny, w którym klienci nadal pozostają ekspertami od swojego życia seksualnego oraz dostępnych i akceptowalnych dla nich rozwiązań, może okazać się znacznie bardziej efektywny niż interwencje skupiające się na problemie, czego doświadczysz w trakcie tego warsztatu.

Cel warsztatu:

Zwiększenie kompetencji osób prowadzących procesy terapeutyczne w zakresie seksualności z wykorzystaniem technik i narzędzi komplementarnych z podejściem skoncentrowanym na rozwiązaniach.

Podczas szkolenia:

  • zapoznasz się z różnymi sposobami rozumienia trudnościami w obszarze życia seksualnego, które klienci najczęściej zgłaszają w trakcie terapii oraz możliwymi ich rozwiązaniami;
  • dowiesz się, jak rozmawiać o seksie w pracy terapeutycznej i oswoisz oraz rozbudujesz słownictwo związane z ekspresją seksualną;
  • poznasz rodzaje interwencji wykorzystywane w terapiach psychoseksualnych, m.in. modele PLISSIT oraz GES, Teorię Konfiguracji Seksualnych, Koło 4-D;
  • dowiesz się, jak pracować w sytuacjach, gdy norma seksualna, normatywność klienta i normatywność terapeuty zdają się być w konflikcie;
  • nauczysz się pracować skuteczniej w sytuacjach, w których koncepcje rozwiązań wypróbowane przez klientów nie łagodzą problemów natury seksualnej – po to, aby wspólnie wypracować alternatywę, gdy coś nie działa.

Warsztat kierowany jest do osób, które:

  • ukończyły co najmniej kurs podstawowy TSR;
  • chcą poszerzyć wiedzę w zakresie seksualności w kontekście relacji terapeutycznych;
  • prowadzą terapię par oraz procesy indywidualne, w których obecny jest temat seksualności;
  • chcą odkryć swoje zasoby oraz rozpoznać ograniczenia związane z pracą z seksualnością klientów;
  • potrzebują skonsultować aktualne procesy terapeutyczne, aby namierzyć możliwe kierunki pracy z seksualnością klientów.

Kwestie organizacyjne:

Warsztat obejmuje część wykładową i praktyczną, z przewagą czasu na pracę w grupach, parach oraz indywidualną z wykorzystaniem narzędzi i technik terapeutycznych poznanych podczas szkolenia. Będziemy pracować zarówno na case studies, jak i przypadkach przedstawionych przez osoby uczestniczące, jeśli zajdzie taka potrzeba. Podczas Q&A będzie możliwość skonsultowania prowadzonych procesów pod kątem możliwych interwencji psychoseksualnych.

Czas: 20 godzin dydaktycznych

Cena: 980 zł

Prowadząca:

Natalia Grubizna jest doradczynią specjalizującą się w obszarach seksualności i relacji. Seksuolożka i psychotraumatolożka w procesie kształcenia. Prowadzi prywatną praktykę stacjonarnie w Rotterdamie oraz online. Pracuje z klientami indywidualnymi, parami oraz polikułami (relacjami wieloosobowymi). W swojej pracy łączy podejście skoncentrowane na rozwiązaniach z terapiami psychoseksualnymi. Współpracuje z Uniwersytetem Erazma w Rotterdamie jako trenerka i instruktorka warsztatów o konsensualności, osobistych granicach, Diversity & Inclusion oraz skutecznego sojusznictwa. Od 2013 roku organizuje i prowadzi komercyjne warsztaty rozwojowe w obszarze seksualności.