Trening interpersonalny

Do udziału w treningu zapraszamy wszystkie osoby zainteresowane własnym rozwojem, ciekawe siebie oraz innych ludzi. Celem tego unikalnego spotkania w grupie jest lepsze poznanie siebie, identyfikowanie osobistych nastawień i sposobów wyrażania w kontakcie z ludźmi.

Uczestnicy grupy treningowej dzięki informacjom zwrotnym od innych, a także dzięki autorefleksji będą mieli okazję lepiej uświadomić sobie w jaki sposób budują relacje i komunikują się z innymi, ale też zobaczyć jak są przez nich odbierani. Podążając w myśl zasady poszukiwania tego co działa i czego warto robić więcej – doświadczenie to, pomoże w rozwijaniu umiejętności identyfikowania i wyrażania własnych uczuć i potrzeb w kontakcie z drugim człowiekiem, a także lepszego rozumienia i słyszenia innych.

W trakcie treningu dużą uwagę poświęcimy temu czego potrzebują uczestnicy, na czym im zależy, po to, aby wspólnie z grupą zbudować takie warunki współpracy, które otworzą drogę do realizacji tych celów. Traktując każdą grupę jako jedyną w swoim rodzaju i mieszczącą w sobie wiele zasobów, będziemy koncentrować się na tym co „tu i teraz”. To może sprzyjać większej otwartości, zaufaniu, wyrażaniu wprost – zarówno ujawnianiu osobistych potrzeb jak i ekspresji emocji.

Trening interpersonalny jest inwestycją w rozwój siebie i ma duże znaczenie zarówno w życiu osobistym, w bliskich relacjach jak i zawodowym. Udział w nim jest jednym z elementów pracy własnej, stąd szczególnie zapraszamy osoby, które chcą rozwijać swoje kompetencje w pracy z innymi ludźmi (pomoc psychologiczna, terapia, edukacja, interwencja, zarządzanie). Wymiar godzinowy treningu jest uznawanym elementem procesu certyfikacji w PST TSR.

ADRESACI:

wszystkie osoby zainteresowane rozwojem osobistym

CENA:

1600 zł

CZAS TRWANIA: 40 godzin dydaktycznych

TRENER:

Ewa Podgórska – mgr psychologii klinicznej, absolwentka Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie, certyfikowany specjalista ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie (PARPA), terapeuta TSR (certyfikat CTSR), trener (rekomendacja PTP). Od początku pracy zawodowej jest związana ze Stowarzyszeniem na Rzecz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” gdzie w ramach Centrum Pomocy Specjalistycznej prowadzi terapię indywidualną i grupową, warsztaty w nurcie terapii skoncentrowanej na rozwiązaniach (osoby uwikłane w przemoc oraz zgłaszające inne trudności życiowe). Realizuje szkolenia dla przedstawicieli różnych podmiotów z zakresu m.in. interwencji kryzysowej, pomocy psychologicznej i współpracy interdyscyplinarnej. Należy do Polskiego Towarzystwa Psychologicznego (członkini w zarządzie Sekcji Podejścia Skoncentrowanego na Rozwiązaniach PSR-PTP).