Oswoić „Niby – Potwora”

W trakcie tego warsztatu uczestnicy będą mieli okazję zapoznać się w jaki sposób lęk może być zasobem dla klientów. W jaki sposób pracować z klientem, żeby mógł nie tylko oswoić swój lęk, ale też zaprosić go do współtworzenia nowej rzeczywistości klienta a w odpowiednim momencie, żeby mógł go wysłać na wakacje.

1. Cele :

 • Zapoznanie uczestników z wiedzą, w jaki sposób traktujemy „lęk” w ujęciu TSR.
 • Zapoznanie i przećwiczenie przez uczestników technik eksternalizacji i personalizacji w pracy z osobami z lękiem.
 • Nauka pracy z diadą jako narzędzie do pracy z lękiem – „współkonstruwanie” celów.
 • Wykorzystanie charakterystycznych narzędzi TSR w pracy z lękiem
 • Ćwiczenie w wykorzystywaniu lęku jako zasobu klienta.
 • Wykorzystywanie humoru w pracy z osobami z lękiem.

2. Bloki merytoryczne

 • Lęk jako zasób
 • Eksternalizacja i personalizacja jako narzędzia do pracy z lekiem
 • Konstruowanie celów – negocjowanie celów klienta i lęku
 • Praca na wyjątkach
 • Wykorzystanie humoru do pracy z klientem z lękiem

3. Metody pracy:

 • mini wykłady
 • warsztaty
 • dyskusja grupowa
 • symulacje

4. Adresaci:

 • absolwenci kursów TSR (wymagane ukończenie co najmniej I stopienia TSR)

5. Czas trwania: 2 dni (20 godzin dydaktycznych)

6. Trener: Radosław Cieśluk

7. Cena: 590 zł