Program potwierdzania kwalifikacji zawodowych w Centrum Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach CTSR.

    Centrum Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach CTSR jest placówką szkoleniowo-rozwojową istniejącą od ponad 13 lat. Jej misją jest propagowanie nurtu SFBT [Solution Focused Breaf Therapy] w różnych dziedzinach pracy z ludźmi.

    Od 2000 roku przeprowadziliśmy kilkaset programów szkoleniowych dla ludzi pracujących w różnych dziedzinach psychospołecznych i rozwojowych. Liczba naszych absolwentów liczy już ponad 3000 osób. Absolwenci ci przekazują dalej filozofię TSR w różnych formach i obszarach pracy z ludźmi. Biorąc pod uwagę rozmiary rozprzestrzeniania się tego nurtu, od wielu lat TSR staje się coraz częściej rozpoznawalnym i ceniony sposobem realizacji celów terapeutycznych i rozwojowych w wielu instytucjach (ochrony zdrowia, oświaty, pomocy społecznej, organizacji pozarządowych oraz organizacji biznesowych).

    Podejście Skoncentrowane na Rozwiązaniach jest uznanym i cenionym sposobem pracy z ludźmi: wspiera realizację ich celów terapeutycznych oraz rozwojowych. Cieszy nas to, że coraz więcej instytucji takich jak ochrona zdrowia, oświata, pomocy społeczna,  organizacje pozarządowe, policja, kuratorzy sądowi oraz przedstawiciele organizacji biznesowych, wykorzystuje tą filozofię w swojej pracy. Ponadto, TSR jest nurtem, którego uczeni są studenci Wyższych Uczelni (m.in. Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet Jagielloński, Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej w Warszawie i Sopocie oraz inne), studenci szkół psychoterapeutycznych oraz w procesach superwizyjnych. 

    Ta sytuacja wymaga uporządkowania procesu kształcenia w zgodzie z obowiązującymi zasadami formalnymi i nieformalnymi. Dlatego Centrum CTSR podjęło decyzję o uruchomieniu procedury udzielania rekomendacji jako sposobu potwierdzania kwalifikacji naszych absolwentów, którzy działają w w/w obszarach oraz udzielaniu wskazówek w planowaniu swojej ścieżki zawodowej. Ponadto, przejście przez proces rekomendacji daje też okazję do zweryfikowania i podniesienia swoich kompetencji. CTSR chce również w ten sposób stworzyć bazę specjalistów TSR, którzy będą mogli mieć ze sobą kontakt oraz możliwość wsparcia merytorycznego.

Rada ds. Potwierdzania Kwalifikacji zbiera się raz na kwartał i rekomenduje osoby do certyfikacji zgodnie z zasadami potwierdzania kwalifikacji zawodowych CTSR. Od momentu złożenia wniosku w przeciągu 3 miesięcy otrzymają Państwo zaproszenie na spotkanie z zespołem  CTSR, którego celem jest zatwierdzenie rekomendacji, wydawane w postaci certyfikatu.

POZIOM "K"

    Ze względu na  odmienność zastosowań TSR stworzyliśmy proces uwzględniający różnice w pracy z klientami w różnych obszarach. Centralną i podstawową kategorią potwierdzającą kompetencje w stosowaniu TSR jest poziom Konsultanta Podejścia Skoncentrowanego na Rozwiązaniach.

Wymogi do uzyskiwania rekomendacji na poziomie Konsultanta Podejścia Skoncentrowanego na Rozwiązaniach (Konsultant PSR) to:

 • Ukończenie w wymiarze min. 200 godzin szkoleń z zakresu TSR (w tym ukończony TSR I i TSR II)
 •         Wykształcenie wyższe licencjackie, magisterskie lub podyplomow (kierunki humanistyczne - psychologia, socjalogia, pedagogika, resocjalizacja itp. lub posiadać przygotowanie      pedagogiczne)
 • Stosowanie TSR w obecnej pracy zawodowej (minimum 2 lata pracy z ludźmi, w szeroko rozumianym nurcie pomagania, wsparcia, rozwoju).
 • Udokumentowanych min. 100 godzin pracy z klientami w tym nurcie
 • Inwestycja w rozwój osobisty w wymiarze min. 100 godzin (terapia własna, treningi i warsztaty rozwojowe, itp)
 • Superwizja własnej pracy w wymiarze min. 20 godzin w nurcie TSR (w ciągu około jednego roku), w tym minimum 50% superwizji indywidualnej. 20% godzin superwizji grupowej możne zostać zaliczone jako udział w superwizji koleżeńskiej ("interwizji").
 • Rekomendacja od co najmniej jednego czlonka Rady Merytorycznej CTSR (nie będącego superwizorem danej osoby).

Spełnienie tych warunków umożliwia proces ceryfikacji. Rekomendacja jest wystawiona w postaci certyfikatu ważnego przez 5 lat i odnawialnego przez znacznie uproszczoną procedurę.

Certyfikat ten potwierdza kompetencje konsultanta i może być wykorzystywany wszędzie gdzie wymaga się ich potwierdzenia.

POZIOM "T" i POZIOM "S"

Następny poziom rekomendacyjny jest podzielony na dwa kierunki: Terapeuta TSR  i Specjalista PSR.

POZIOM "T"

     Pierwszy poziom jest adresowany do absolwentów pracujących w dziedzinie ochrony zdrowia i dotyczy potwierdzenia kompetencji w zakresie prowadzenia terapii TSR w placówkach zarówno publicznej, niepublicznej jak i prywatnej służby zdrowia. Tytuł uzyskanej rekomendacji to Terapeuta TSR.

Ta rekomendacja nie jest tożsama z licencją psychoterapeuty np. Towarzystw Psychiatrycznego i Psychologicznego, aczkolwiek w następnych latach będziemy starać się o akredytację w tym zakresie.
 
Obecnie TSR jest uznawanym nurtem terapeutycznym poprzez wykładanie go w szkołach psychoterapii, kursach rozwojowych oraz podczas superwizji.

Wymogi do uzyskiwania rekomendacji na poziomie Terapeuty Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach (Terapeuta TSR) to:

 • Wyższe wykształcenie humanistyczne lub/i
 • Wykształcenie psychologiczne (w różnych formach uczelnianych)
 • Posiadanie certyfikatu Konsultanta PSR
 • Minimum 3 lata pracy z klientami w w/w placówkach w tym 2 lata w nurcie TSR.
 • Udokumentowana stała superwizja TSR swojej pracy, min. 40 godzin, w tym 50% może być superwizją grupową.
 • 2 rekomendacje (od trenerów lub superwizorów CTSR).

Spełnienie tych warunków dopuszcza do udziału w rozmowie z zespołem  CTSR (2 osoby,  w tym jeden superwizor), której celem jest zatwierdzenie rekomendacji. Rekomendacja jest wystawiona w postaci certyfikatu ważnego przez 5 lat i odnawialnego przez znacznie uproszczoną procedurę.

Certyfikat ten potwierdza kompetencje Terapeuty i może być wykorzystywany wszędzie gdzie wymaga się jego okazania.

POZIOM „S”

Drugi kierunek jest adresowany do absolwentów pracujących w instytucjach innych niż ochrona zdrowia tj. Ośrodki Pomocy Społecznej, Oświata, Organizacje pozarządowe, firmy, itp.

Tu tytuł uzyskanej rekomendacji to Specjalista PSR. Rekomendacja specjalisty obejmuje potwierdzenie posiadania kompetencji w zakresie stosowania TSR w takich obszarach, takich jak pracy socjalnej, pracy interwencyjnej, edukacji, coachingu, rozwoju osobistego i zawodowego, doradztwa, zarządzania ludźmi w różnych instytucjach (w tym biznesowych).

Wymogi do uzyskiwania rekomendacji na poziomie Specjalisty Podejścia Skoncentrowanego na Rozwiązaniach (Specjalista PSR) to:

 • Wyższe wykształcenie humanistyczne
 • Posiadanie certyfikatu konsultanta PSR
 • Minimum 3 lata pracy z klientami w w/w placówkach w tym 2 lata w nurcie TSR.
 • Udokumentowana stała Superwizja TSR swojej pracy, min. 30 godzin, w tym 50% może być superwizją grupową
 • 2 rekomendacje (od trenerów lub superwizorów CTSR).

Spełnienie tych warunków dopuszcza do udziału w rozmowie z zespołem  CTSR (2 osoby,  w tym jeden superwizor), której celem jest zatwierdzenie rekomendacji. Rekomendacja jest wystawiona w postaci certyfikatu ważnego przez 5 lat i odnawialnego przez znacznie uproszczoną procedurę.

Certyfikat ten potwierdza kompetencje Specjalisty i może być wykorzystywany wszędzie gdzie wymaga się jego okazania.

POZIOM "TR"

    Kolejną kategorią objętą rekomendacją jest Trener TSR.
    Coraz częściej nasi absolwenci podejmują się realizacji programów szkoleniowych, w których filozofia TSR jest centralnym założeniem. Z tego powodu chcemy uruchomić ścieżkę udzielania rekomendacji jako wsparcia i uznania kompetencji do prowadzenia programów szkoleniowych.

Aby starać się o w/w rekomendację trzeba spełniać następujące warunki:

 • Wyższe wykształcenie humanistyczne lub/i
 • Wykształcenie psychologiczne (w różnych formach uczelnianych) lub posiadanie certyfikatu trenerskiego w uznanym ośrodku treningowym
 • Posiadanie certyfikatu konsultanta PSR
 • Posiadanie certyfikatu Terapeuty TSR lub Specjalisty PSR
 • Doświadczenia w pracy grupowej w wymiarze co najmniej 100 godzin – tzn. samodzielne przeprowadzone szkolenia
 • Ukończony kurs trenerski w wymiarze co najmniej  200 godzin lub posiadanie równoważnych doświadczeń w udokumentowanej pracy szkoleniowej w różnych dziedzinach pracy z ludźmi w wymiarze co najmniej 250 godzin [uznawane będą certyfikaty akredytowanych w Polsce ośrodków treningowych [PTP]
 • Minimum 5 lat pracy z klientami w różnych placówkach w tym 3 lata w nurcie TSR
 • Udokumentowana stała superwizja TSR swojej pracy, min. 50 godzin, w tym 40% może być grupowa superwizja.
 • Rekomendacja od 2 trenerów CTSR i superwizora CTSR

Spełnienie tych warunków dopuszcza do udziału w rozmowie z zespołem  CTSR (2 osoby,  w tym jeden superwizor), której celem jest zatwierdzenie rekomendacji. Rekomendacja jest wystawiona w postaci certyfikatu ważnego przez 5 lat i odnawialnego przez znacznie uproszczoną procedurę.

Certyfikat ten potwierdza kompetencje Trenera i może być wykorzystywany wszędzie gdzie wymaga się jego okazania.

POZIOM "SU" 

  Najwyższy szczebel objęty rekomendacją to kategoria superwiza TSR.

Oprócz wymogów dla poprzedniej kategorii „Trenera TSR”, w tej kategorii wymaganych jest 10 lat pracy, w tym 5 lat w nurcie TSR. Dla każdego kandydata zostanie utworzona  indywidualna ścieżka rozwoju, w której doświadczenia superwizorskie zdobywał będzie poprzez praktyczne prowadzenie superwizji przy ścisłej współpracy z superwizorami CTSR.

Superwizje w Centrum Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach prowadzą certyfikowani superwizorzy lub/i trenerzy Centrum CTSR realizujący ścieżkę „SU”.

Obsługą organizacyjną programu zajmuje w Centrum CTSR:

AgnieszkaWolańczyk
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Koszty:
Rekomendacja na każdym poziomie jest objęta kosztami administracyjnymi i manipulacyjnymi w wysokości 100zl.
Aby rozpocząć procedurę uzyskania rekomendacji trzeba wypełnić wniosek wraz z formularzem, oświadczenie oraz skan stosownych dokumentów przesłać do Centrum CTSR na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Prosimy o dokonywanie płatnosci dopiero, gdy otrzymacie Państwo informację zwrotną, że dokumenty są prawidłowe.

 

Poziomy certyfikacji CTSR:

KONTAKT
SZKOLENIA@CTSR.PL
TELEFON: 535-928-011 
PON., ŚR., PT.: 10:00 – 16:00
WT., CZW.: 10:00 – 12:00

NUMER KONTA
PKO BP SA:
50 1020 5558 1111 1115 7670 0183

ADRES
CENTRUM TERAPII SKONCENTROWANEJ NA ROZWIĄZANIACH "CTSR"

UL. BEMA 87/52, 01-233 WARSZAWA