Zapisy – TSR – poziom podstawowy

Szkolenia na rok 2021

Grupa ID w tygodniu online (w toku)

18-21.01.2021
01-04.02.2021
15-19.02.2021
godz. 16.00-20.00
godz. 16.00-20.00
godz. 9.00-14.00
Magdalena Łabądź
Radosław Cieśluk
Monika Lakowska

Zapisz się 

Grupa IDd w tygodniu online (w toku)

20-21.01.2021
08-11.02.2021
22-23.02.2021

24.02.2021
10-12.03.2021

godz. 9-17:30
godz. 16-20
godz. 16-20

godz. 13-17
godz. 16-20

– Agnieszka Szrejter-Łoś
– Izabella Warchoł
– Magdalena Łabędź

– Magdalena Łabędź
– Monika Lakowska

Zapisz się 

Grupa IE weekendowe online (brak miejsc)

13-14.02.2021
27-28.02.2021
12-14.03.2021
godz. 9.00-17.30
godz. 9.00-17.30
godz. 9.00-17.30
Agnieszka Szrejter-Łoś
Radosław Cieśluk
Izabella Warchoł

Zapisz się 

Grupa IF online (brak miejsc)

10-11.02.2021
18-19.02.2021
01-04.03.2021
22-26.03.2021
godz. 16.00-20.00
godz. 16.00-20.00
godz. 9.00-13.00
godz. 15.00-20.00
Katarzyna Jastrzębska
Katarzyna Jastrzębska
Monika Lakowska
Radosław Cieśluk

Zapisz się 

Grupa IFd online (brak miejsc)

16-17.02.2021
23-24.02.2021
03-05.03.2021
godz. 9-17:30
godz. 9-17:30
godz. 9-17:30
- Ewa Podgórska
- Monika Lakowska
- Katarzyna Jastrzębska

Zapisz się 

Grupa IG w tygodniu online (lista pełna, zapis na liste rezerwową)

09-12.03.2021
22-25.03.2021
29-31.03.2021
07-09.04.2021
g. 16-20
g. 16-20
g.16-20
g. 16-20 (uwaga w dn. 08.04 w godz. 12:30-16:30)
– Agnieszka Szrejter-Łoś
– Magdalena Łabędź
– Izabella Warchoł
– Monika Lakowska

Zapisz się 

Grupa IH weekendowe online (lista pełna, zapis na listę rezerwową)

13-14.03.2021
20-21.03.2021
26-28.03.2021
godz. 9.00-17.30
godz. 9.00-17.30
godz. 9.00-17.30
Radosław Cieśluk
Katarzyna Jastrzębska
Agnieszka Szrejter-Łoś

Zapisz się 

Grupa Ii weekendowa (w toku)

13-14.02.2021
13-14.03.2021
16-18.04.2021
godz. 9.00-17.30
godz. 9.00-17.30
godz. 9.00-17.30
Izabella Warchoł
Magdalena Łabędź
Izabella Warchoł

Zapisz się 

Grupa IJ weekendowa (lista pełna, zapis na listę rezerwową)

13-14.03.2021
27-28.03.2021
09-11.03.2021
godz. 9.00-17.30
godz. 9.00-17.30
godz. 9.00-17.30
Katarzyna Jastrzębska
Izabella Warchoł
Radosław Cieśluk

Zapisz się 

Grupa IK online (w toku)

24-26.02.2021
27.02.2021
15-18.03.2021
29-31.03.2021
14-16.04.2021
godz. 16.00-20.00
godz. 9.00-13.00
godz. 16.00-20.00
godz. 16.00-20.00
godz. 16.00-20.00
Katarzyna Jastrzębska
Katarzyna Jastrzębska
Izabella Warchoł
Radosław Cieśluk
Radosław Cieśluk

Zapisz się