r

 

Luis Alarcon Arias


Psycholog, superwizor psychoterapii PTP, superwizor treningu grupowego PTP, specjalista psychoterapii uzależnień, terapeuta i superwizor TSR/PSR. Pracuje z osobami dorosłymi, realizuje treningi, warsztaty grupowe oraz szkolenia dla biznesu. Wykładowca SWPS w Warszawie.

 • Psycholog (ze specjalizacją kliniczną) Absolwent Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego.
 • Założyciel pierwszego w Polsce realizującego kompleksowy program terapii uzależnień Ośrodka Profilaktyki, Edukacji i Terapii dla osób z problemami alkoholowymi „PETRA” w Warszawie [1985r.].
 • Jest certyfikowanym specjalistą psychoterapii uzależnień. Odbywał staże i kursy specjalistyczne w USA [m.in. na University of Miami].
 • Certyfikowany Trener i superwizor treningów psychologicznych Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.
 • Od lat prowadzi szkolenia w zakresie kompetencji psychologicznych i strategii zarządzania ludźmi dla różnych grup zawodowych, samorządów lokalnych i kadr kierowniczych głównie w firmach korporacyjnych. Specjalizuje się w tematach takich jak, „zarządzanie zmianą”, przywództwo, ewaluacja pracowników, komunikacja interpersonalna, budowanie zespołów, twórcze myślenie, efektywność indywidualna, coaching, rozwiązania systemowe, budowanie kultury organizacyjnej, lokalne polityki psychospołeczne, itp.
 • Posiada certyfikat specjalisty w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie
 • Wykładowca w Wyższej Szkole Psychologii Społecznej SWPS.
 • Jest licencjonowanym psychoterapeutą i certyfikowanym superwizorem psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.
 • Jest założycielem Centrum Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach CTSR.
 • Jest certyfikowanym Coachem międzynarodowym ICC – International Coaching Community
 • Przez prawie 20 lat realizuje biznesowe projekty rozwojowe oraz przeprowadził liczne procesy coachingowe dla firm tj. Sanitec, HP, Merck, Akzonobel, TPSA, Orange, Glaxo SK, Olympus, T-Mobile, Plus, Saint Gobain, Federal Mogul, ING Bank, itp. . Klientami w/w procesów byli albo menedżerowie najwyższego szczebla [zarząd i członkowie zarządu] albo wysokiego szczebla [dyrektorzy]
 • Pracuje w nurcie „SFA“ [Solution Focused Approach], Podejście Skoncentrowane na Rozwiązaniach - TSR, którego w Polsce jest jednym z prekursorów.
 • Jest członkiem Europejskiego Stowarzyszenia Terapii Krótkoterminowej Skoncentrowanej na Rozwiązaniach -EBTA. [European Brief Therapy Association]. Posiada certyfikat terapeuty SFBT[Solution Focused Brief Therapy].
 • Jest Prezesem Stowarzyszenia na Rzecz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie “Niebieska Linia”.

e-mail: Luis Alacron Arias (Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.)

 

 

 Monika Lakowska


mgr psychologii klinicznej. Współzałożycielka i członek Stowarzyszenia na Rzecz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”. Prowadzi terapię indywidualną i grupową dla osób uwikłanych w przemoc w rodzinie jak również innych, którzy potrzebują pomocy we wprowadzaniu zmian w swoim życiu. Jest wykładowcą Studium Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Centrum Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach (TSR). Członek Polskiego Towarzystwa Psychologicznego (PTP) oraz Europejskiego Towarzystwa Terapii Krótkoterminowej (EBTA), Certyfikowany Specjalista ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie PARPA. Przez wiele lat pracowała w Ogólnopolskim Pogotowiu dla Ofiar Przemocy w Rodzinie ”Niebieska Linia” IPZ PARPA. Od 2007 roku koordynuje pracę Ogólnopolskiej infolinii Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” PARPA,  a obecnie jest zastępcą kierownika tejże placówek.

e-mail:Monika Lakowska (Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.)

r

 

Agnieszka Szrejter-Łoś


Psycholog, nauczyciel mianowany, Certyfikowany Specjalista ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie PARPA, Certyfikowany Ambasador Metody Kids' Skills  (Helsinki Brief Therapy Institute), Certyfikowany Specjalista, Terapeuta i Trener Podejścia Skoncentrowanego na Rozwiązaniach (CTSR), Członek Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, członek Rady Merytorycznej  Centrum Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach w Warszawie. Pracuje jako terapeuta, trener, superwizor - stażysta, od kilkunastu lat współpracuje z ludźmi towarzyszy im w opracowywaniu optymalnych rozwiązań.

e-mail:Agnieszka Szrejter-Łoś (Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.)

rradoslaw ciesluk1

 

Radosław Cieśluk


Psycholog/ Terapeuta TSR/ Trener TSR/ Trener rozwoju osobistego/ Certyfikowany Specjalista ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.

Jestem absolwentem Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, gdzie uzyskałem stopień magistra psychologii. Uczestniczyłem w szkoleniach Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach i uzyskałem tytuł terapeuty oraz trenera Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach wydany przez Centrum Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach. Ukończyłem także Studium Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Studium Pracy z Osobami Stosującymi Przemoc w Rodzinie i zdałem egzamin na Specjalistę ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.Swoje doświadczenie zdobywałem pracując w Dziale Interwencji Kryzysowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie, gdzie udzielałem pomocy w kontakcie indywidualnym oraz grupowym.  Prowadzę szkolenia z zakresu Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach oraz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz rozwoju osobistego. Od 2015 roku prowadzę własne Centrum Terapeutyczno-Rozwojowe „Symetria” w Szczecinie.

Wartości, którymi kieruję się w życiu, to: wiara w drugiego człowieka – w jego możliwości i umiejętności, rodzina i ciągłe dążenie do rozwoju. Moją największą pasją jest spotkanie z drugim człowiekiem. W wolnych chwilach uwielbiam grać w squasha, czytać, oglądać filmy, chodzić do teatru oraz tańczyć.

e-mail:Radosław Cieśluk (Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.)

 r

 

Ewa Podgórska


mgr psychologii klinicznej, absolwentka Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie, certyfikowany specjalista ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie (PARPA), terapeuta TSR (certyfikat CTSR), trener (rekomendacja PTP). Od początku pracy zawodowej jest związana ze Stowarzyszeniem na Rzecz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” gdzie w ramach Centrum Pomocy Specjalistycznej prowadzi terapię indywidualną i grupową, warsztaty w nurcie terapii skoncentrowanej na rozwiązaniach (osoby uwikłane w przemoc oraz zgłaszające inne trudności życiowe). Realizuje szkolenia dla przedstawicieli różnych podmiotów z zakresu m.in. interwencji kryzysowej, pomocy psychologicznej i współpracy interdyscyplinarnej. Należy do Polskiego Towarzystwa Psychologicznego (członkini w zarządzie Sekcji Podejścia Skoncentrowanego na Rozwiązaniach PSR-PTP).

e-mail:Ewa Podgórska (Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.)

 r

 

Izabella Warchoł


Jestem absolwentką Instytutu Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji Uniwersytetu Warszawskiego. Najważniejszą przygodę w życiu zawodowym rozpoczęłam w 2002 roku kształcąc się w obszarze Krótkoterminowej Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach. Do dziś jestem wierna temu sposobowi towarzyszenia klientom podczas procesu ich zmian, dodając do tego wiedzę z obszaru terapii systemowej, terapii schematów, terapii uzależnień itp. Jestem certyfikowanym terapeutą TSR, trenerem TSR i superwizorem TSR(certyfikaty IASTI - International Alliance of Solution Focused Training Institutes). Ponadto jestem członkiem Rady Merytorycznej PSTTSR ( Polskie Stowarzyszenie Terapeutów Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach).

Przeszłam liczne szkolenia uzupełniające i rozwijające moją wiedzę ( Studium Przeciwdziałania Przemocy, Studium Pomocy Psychologicznej). Jestem edukatorem psychoprofilaktyki uzależnień oraz mediatorem rodzinnym.

W pomaganiu najbardziej lubię Ludzi. Współtworzę Studio TSR w ramach którego prowadzę gabinet terapeutyczny, szkolenia oraz superwizje. Pracuję ponadto w Ośrodku Pomocy Społecznej Dzielnicy Praga Południe w Warszawie, gdzie prowadzę konsultacje terapeutyczne indywidualne, jak i rodzinne a także zajęcia grupowe ( grupy terapeutyczne, rozwojowe, wsparcia, warsztaty umiejętności społecznych itp).

e-mail: Izabella Warchoł (Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.)

 

Katarzyna Jastrzębska

Jest magistrem psychologii oraz socjologii, dyplomowanym psychoterapeutą Krakowskiego Centrum Psychodynamicznego, terapeutą I stopnia Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach, a także Ambasadorką metody pracy z dziećmi KidsSkills. Prowadzi neuroterapię z zastosowaniem EEG Biofeedback. Specjalizuje się w pracy z dziećmi, dorosłymi, parami i w pracy z rodziną. Przez kilkanaście lat pracowała w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Szczecinie w Dziale Interwencji Kryzysowej biorąc udział w pomocy interwencyjnej jak i terapeutycznej osobom doznającym przemocy domowej oraz w Dziale Pieczy Zastępczej. Obecnie zajmuje się również szkoleniem oraz przygotowywaniem kandydatów na rodziców adopcyjnych oraz diagnozowaniem dzieci w Publicznym Ośrodku Adopcyjnym w Szczecinie. Od kilku lat współpracuje z Fundacją „Tulipan”, realizując pomoc psychologiczną w Zakładach Karnych. Łączy doświadczenie i wiedzę w indywidualnej pracy z klientem, proponując nowe metody. Jednocześnie dużo satysfakcji czerpie pracując z grupą w roli trenera, szkoleniowca czy nauczyciela akademickiego.

e-mail: Katarzyna Jastrzębska (Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.)

 r

 

Ewelina Nęcka


Mgr psychologii klinicznej, pedagog (wczesne wspomaganie rozwoju małego dziecka, pedagogika niepełnosprawnych intelektualnie). Absolwentka Akademii Pedagogii Specjalnej w Warszawie. Na co dzień pracuje w Stowarzyszeniu „Niebieska Linia”, współpracuje również z innymi organizacjami pozarządowymi (m.in. Stowarzyszeniem Montessori bez Granic), jak i placówkami oświatowymi, specjalistycznymi. Prowadzi m.in. konsultacje psychologiczne dla dzieci i osób dorosłych, warsztaty dla dzieci i osób dorosłych, warsztaty i konsultacje opiekuńczo - wychowawcze, szkolenia i warsztaty dla osób pracujących z dziećmi, rodzinami. Swoją wiedzę i umiejętności zdobyła biorąc udział w licznych szkoleniach, m.in. Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach w Centrum Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach, Studium Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie organizowanym przez Stowarzyszenie „Niebieska Linia”, Studium Terapii Dzieci i Młodzieży w Dolnośląskim Centrum Psychoterapii oraz podczas warsztatów Komunikacji Bez Przemocy i Integralnym Studium Rozwoju Osobistego w Szkole Trenerów NVC. Jest certyfikowaną specjalistka ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie (PARPA).

e-mail: Ewelina Nęcka (Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.)  

 r

 

Patrycja Satkiewicz


Mgr psychologii Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej, absolwentka podyplomowych studiów Seksuologii Klinicznej na USWPS oraz I i II stopnia szkolenia Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach, psychoterapeutką pracującą w nurcie terapii skoncentrowanej na rozwiązaniach obecnie kończąca Szkołę Psychoterapii Poznawczo Behawioralnej USWPS. Doświadczenie zdobywała w poradni leczenia osób uzależnionych i współuzależnionych oraz na oddziałach dziennych Szpitala Bródnowskiego oraz Nowowiejskiego. Pracuję z osobami dorosłymi i młodymi dorosłymi od 18 roku życia. Prowadzi terapię indywidualną oraz pracuję z parami / małżeństwami. Duży obszar jej zainteresowań stanowią klienci doświadczający trudności w kontaktach seksualnych. Cały czas się dokształca się, uczestniczy w szkoleniach, kursach i konferencjach naukowych. Uwielbia przyrodę, zwierzęta i autentyczny kontakt z drugim człowiekiem.

e-mail: Patrycja Satkiewicz (Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.)

 r

 

Magdalena Łabędź 
 

Z wykształcenia jestem psycholożką, terapeutką TSR, trenerką, edukatorką w zakresie seksualności. W Gdańsku prowadzę prywatną praktykę- Gabinet wsparcia psychologicznego i psychoseksualnego udzielając konsultacji i terapii oraz psychoterapii seksuologicznej. Zawodowo związana jestem także z trójmiejskim Stowarzyszeniem Na Rzecz Osób LGBT+ „Tolerado”, działam na rzecz osób LGBT+ w inicjatywie „Model na rzecz równego traktowania” przy Urzędzie Miasta Gdańsk współtworząc równościowe polityki dla miasta, realizując założenia Modelu współpracowałam z Gdańskim Centrum Równego Traktowania udzielając wsparcia osobom dyskryminowanym i prowadząc grupę wsparcia. Jestem członkinią międzynarodowego projektu edukacyjno-badawczego „Doing Right(s)” na rzecz tęczowych rodzin. Jako trenerka wspomagam trójmiejskie organizacje prowadząc edukację antydyskryminacyjną. Wykładam również na Uniwersytecie SWPS na kierunkach psychologia i psychoseksuologia.

e-mail: Magdalena Łabędź (Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.)

 r

 

Elwira Chruściel
 

Psycholog, terapeutka TSR, która od 5 lat prowadzi gabinet pomocy psychologicznej online. 
Odbyła z klientami online ponad 5 tys godzin konsultacji, nabywając unikatowego doświadczenia, którym zdecydowała się podzielić z Tobą. Elwira specjalizuje się w poradnictwie psychologicznym przez internet, prowadząc gabinet terapii online Nie Tylko Chwile. Pracuje z klientami doświadczającymi całego spektrum trudności, w tym: uzależnień, stanów lękowych, psychotycznych, myśli samobójczych, głębokich traum, z diagnozą depresji, zaburzeń osobowości. Pracuje w nurcie TSR, wykorzystując narzędzia do pracy (dobierane indywidualnie do potrzeb klientów) także z innych nurtów psychoterapeutycznych.

e-mail:

r

 

Agnieszka Knap-Jabłońska 


Organizacja i koordynacja szkoleń
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
telefon: 535 928 011 

r

 

Dagmara Kiewicz-Szczypa


Faktury, organizacja szkoleń
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
telefon: 535 928 011

KONTAKT
SZKOLENIA@CTSR.PL
TELEFON: 535-928-011 
PON., ŚR., PT.: 10:00 – 16:00
WT., CZW.: 10:00 – 12:00

NUMER KONTA
PKO BP SA:
50 1020 5558 1111 1115 7670 0183

ADRES
CENTRUM TERAPII SKONCENTROWANEJ NA ROZWIĄZANIACH "CTSR"

UL. BEMA 87/52, 01-233 WARSZAWA