r

 

Luis Alarcon Arias


Psycholog, superwizor psychoterapii PTP, superwizor treningu grupowego PTP, specjalista psychoterapii uzależnień, terapeuta TSR. Pracuje z osobami dorosłymi, realizuje treningi, warsztaty grupowe oraz szkolenia dla biznesu. Wykładowca SWPS w Warszawie.

 • Psycholog [ze specjalizacją kliniczną] Absolwent Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego.
 • W pierwszej połowie lat 80-tych współzałożyciel i realizator, najpierw programu międzyresortowego „Ludzie Pomagający Ludziom” a potem Instytutu Psychologii Zdrowia.
 • Założyciel pierwszego w Polsce realizującego kompleksowy program terapii uzależnień Ośrodka Profilaktyki, Edukacji i Terapii dla osób z problemami alkoholowymi „PETRA” w Warszawie [1985r.].
 • Tworzył i prowadził od 1995 do 1999 roku szkołę Rozwiązywania Lokalnych Problemów Alkoholowych „STRATEGIA” realizującą programy szkoleniowe dla menadżerów i liderów działających w środowiskach lokalnych.
 • Jest certyfikowanym specjalistą psychoterapii uzależnień. Odbywał staże i kursy specjalistyczne w USA [m.in. na University of Miami].
 • Trener i superwizor treningów psychologicznych Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.
 • Od lat prowadzi szkolenia w zakresie kompetencji psychologicznych i strategii zarządzania ludźmi dla różnych grup zawodowych, samorządów lokalnych i kadr kierowniczych. Specjalizuje się w tematach takich jak, „zarządzanie zmianą”, przywództwo, ewaluacja pracowników, komunikacja interpersonalna, budowanie zespołów, twórcze myślenie, efektywność indywidualna, coaching, rozwiązania systemowe, lokalne polityki psychospołeczne, itp.
 • Od 1999 do 2004 roku kierował Ogólnopolskim Pogotowiem dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” realizując zadania kliniczne i strategiczne.
 • Jest także współtwórcą i wykładowcą szkoły – Studium Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.
 • Jest członkiem Rady ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie powołanej przez PARPA.
 • Wykładowca w Wyższej Szkole Psychologii Społecznej. I Wyższej Szkoły Pedagogiki Resocjalizacyjnej
 • Jest licencjonowanym psychoterapeutą i superwizorem psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.
 • Jest założycielem Polskiego Instytutu Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach ITSR., późniejsze Centrum CTSR.
 • Jest certyfikowanym Coachem międzynarodowym ICC – International Coaching Community
 • Jest członkiem Europejskiego Stowarzyszenia Terapii Krótkoterminowej Skoncentrowanej na Rozwiązaniach - EBTA. [European Brief Therapy Association]. Posiada certyfikat terapeuty SFBT[Solution Focused Brief Therapy].
 • Jest Prezesem Stowarzyszenia na Rzecz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie “Niebieska Linia”.

e-mail: Luis Alacron Arias (Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.)

 

 

 Monika Lakowska


mgr psychologii klinicznej. Współzałożycielka i członek Stowarzyszenia na Rzecz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”. Prowadzi terapię indywidualną i grupową dla osób uwikłanych w przemoc w rodzinie jak również innych, którzy potrzebują pomocy we wprowadzaniu zmian w swoim życiu. Jest wykładowcą Studium Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Centrum Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach (TSR). Członek Polskiego Towarzystwa Psychologicznego (PTP) oraz Europejskiego Towarzystwa Terapii Krótkoterminowej (EBTA), Certyfikowany Specjalista ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie PARPA. Przez wiele lat pracowała w Ogólnopolskim Pogotowiu dla Ofiar Przemocy w Rodzinie ”Niebieska Linia” IPZ PARPA. Od 2007 roku koordynuje pracę Ogólnopolskiej infolinii Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” PARPA,  a obecnie jest zastępcą kierownika tejże placówek.

e-mail:Monika Lakowska (Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.)

 

 

 Agnieszka Turska


mgr psychologii klinicznej, absolwentka Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej. Ukończyła I i II stopień szkolenia w Centrum Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach oraz Studium Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie – kurs podstawowy i zaawansowany. Odbyła roczny staż w Ogólnopolskim Pogotowiu dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”, gdzie obecnie pracuje, jako konsultant infolinii oraz koordynator interwencji podejmowanych na podstawie Porozumienia Ministra Sprawiedliwości, Komendanta Głównego Policji i Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.  Prowadzi również konsultacje indywidualne, warsztaty oraz grupę w Stowarzyszeniu na Rzecz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”.

e-mail:Agnieszka Turska (Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.)

 

 

 Tomasz Majewski


mgr psychologii klinicznej, absolwent Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie. Członek Stowarzyszenia na Rzecz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie Niebieska Linia”. Konsultant Ogólnopolskiego Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”. Członek Polskiego Stowarzyszenia Terapeutów Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach. Terapeuta TSR (kontakt indywidualny, grupowy, warsztaty, maratony terapeutyczne).  Zajmuje się terapią osób doświadczających różnego rodzaju trudności życiowych (depresja, lęki, uzależnienie, a także problemy rodzinne, przemoc domowa, wydarzenia traumatyczne). Ma doświadczenia w pracy interwencyjnej oraz terapeutycznej w środowisku (praca z rodziną oraz klientem indywidualnym).  Poza tym, prowadzi szkolenia z zakresu przeciwdziałania przemocy domowej, pomocy psychologicznej, działań interwencyjnych, podnoszenia kompetencji psychologicznych.

e-mail:Tomasz Majewski (Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.)

r

 

Agnieszka Szrejter-Łoś


mgr psychologii klinicznej Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie, certyfikowany specjalista ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie PARPA, terapeuta i trener. Zajmuje się terapią osób stojących w obliczu różnych problemów emocjonalnych i behawioralnych. Specjalizuje się w terapii dzieci i młodzieży, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci po traumie. Prowadząc terapię  współpracuje zarówno z  dzieckiem jak i osobami pomagającymi  (rodzicami, nauczycielami, pedagogami). Współpracuje z zespołami interdyscyplinarnymi, asystentami rodzin, pracownikami socjalnymi. W środowisku pracuje  interwencyjnie i terapeutycznie (rodziny wieloproblemowe,  uwikłane w przemoc, dzieci krzywdzone). Prowadzi także treningi rozwoju osobistego, warsztaty, szkolenia.

e-mail:Agnieszka Szrejter-Łoś (Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.)

r

 

Radosław Cieśluk


absolwent Socjologii Uniwersytetu Szczecińskiego i Psychologii Uniwersytetu im. A.Mickiewicza w Poznaniu. Doskonalił swoją wiedzę i umiejętności terapeutyczne uczestnicząc w wielu szkoleniach i kursach, m.in.: kurs I i II-go stopnia Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach (SFBT), Systemowa Terapia Rodzin I stopień, certyfikowany specjalista ds, przeciwdziałania przemocy w rodzinie (certyfikat PARPA). Pracuje z młodzieżą i osobami dorosłymi oraz prowadzi szkolenia z TSR w obszarze m.in. pomocy społecznej i interwencji kryzysowej oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie, Prowadzi programy korekcyjno – edukacyjne dla osób stosujących przemoc w rodzinie. Doświadczenie zawodowe zdobywał podczas pracy w Dziale Interwencji Kryzysowej w Sekcji Terapii i Profilaktyki oraz Sekcji Interwencji Kryzysowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie oraz w Ośrodku Pomocy Społecznej w Barlinku. Aktualnie prowadzi własną praktykę terapeutyczną w Szczecinie. Należy do Polskiego Stowarzyszenia Terapeutów Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach (PST-TSR) oraz do Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.

e-mail:Radosław Cieśluk (Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.)

 r

 

Ewa Podgórska


mgr psychologii klinicznej, absolwentka Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie, certyfikowany specjalista ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie (PARPA), terapeuta TSR (certyfikat CTSR), trener (rekomendacja PTP). Od początku pracy zawodowej jest związana ze Stowarzyszeniem na Rzecz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” gdzie w ramach Centrum Pomocy Specjalistycznej prowadzi terapię indywidualną i grupową, warsztaty w nurcie terapii skoncentrowanej na rozwiązaniach (osoby uwikłane w przemoc oraz zgłaszające inne trudności życiowe). Realizuje szkolenia dla przedstawicieli różnych podmiotów z zakresu m.in. interwencji kryzysowej, pomocy psychologicznej i współpracy interdyscyplinarnej. Należy do Polskiego Towarzystwa Psychologicznego (członkini w zarządzie Sekcji Podejścia Skoncentrowanego na Rozwiązaniach PSR-PTP).

e-mail:Ewa Podgórska (Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

 r

 

Izabella Warchoł

 

Jestem absolwentką Instytutu Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji Uniwersytetu Warszawskiego. Najważniejszą przygodę w życiu zawodowym rozpoczęłam w 2002 roku kształcąc się w obszarze Krótkoterminowej Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach. Do dziś jestem wierna temu sposobowi towarzyszenia klientom podczas procesu ich zmian, dodając do tego wiedzę z obszaru terapii systemowej, terapii schematów, terapii uzależnień itp. Jestem certyfikowanym terapeutą TSR, trenerem TSR i superwizorem TSR(certyfikaty IASTI - International Alliance of Solution Focused Training Institutes). Ponadto jestem członkiem Rady Merytorycznej PSTTSR ( Polskie Stowarzyszenie Terapeutów Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach).

Przeszłam liczne szkolenia uzupełniające i rozwijające moją wiedzę ( Studium Przeciwdziałania Przemocy, Studium Pomocy Psychologicznej). Jestem edukatorem psychoprofilaktyki uzależnień oraz mediatorem rodzinnym.

W pomaganiu najbardziej lubię Ludzi. Współtworzę Studio TSR w ramach którego prowadzę gabinet terapeutyczny, szkolenia oraz superwizje. Pracuję ponadto w Ośrodku Pomocy Społecznej Dzielnicy Praga Południe w Warszawie, gdzie prowadzę konsultacje terapeutyczne indywidualne, jak i rodzinne a także zajęcia grupowe ( grupy terapeutyczne, rozwojowe, wsparcia, warsztaty umiejętności społecznych itp).

e-mail: Izabella Warchoł (Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.)

 

Katarzyna Jastrzębska

jest magistrem psychologii oraz socjologii, dyplomowanym psychoterapeutą Krakowskiego Centrum Psychodynamicznego, terapeutą I stopnia Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach, a także Ambasadorką metody pracy z dziećmi KidsSkills. Prowadzi neuroterapię z zastosowaniem EEG Biofeedback. Specjalizuje się w pracy z dziećmi, dorosłymi, parami i w pracy z rodziną. Przez kilkanaście lat pracowała w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Szczecinie w Dziale Interwencji Kryzysowej biorąc udział w pomocy interwencyjnej jak i terapeutycznej osobom doznającym przemocy domowej oraz w Dziale Pieczy Zastępczej. Obecnie zajmuje się również szkoleniem oraz przygotowywaniem kandydatów na rodziców adopcyjnych oraz diagnozowaniem dzieci w Publicznym Ośrodku Adopcyjnym w Szczecinie. Od kilku lat współpracuje z Fundacją „Tulipan”, realizując pomoc psychologiczną w Zakładach Karnych. Łączy doświadczenie i wiedzę w indywidualnej pracy z klientem, proponując nowe metody. Jednocześnie dużo satysfakcji czerpie pracując z grupą w roli trenera, szkoleniowca czy nauczyciela akademickiego.

e-mail: Katarzyna Jastrzębska (Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.)

 

Agnieszka Knap-Jabłońska

Organizacja i koordynacja szkoleń

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

telefon: 513-979-041

 

Anna Kulpińska

Faktury, organizacja szkoleń

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

telefon: 513-979-041

KONTAKT
Agnieszka Knap
SZKOLENIA@CTSR.PL
TELEFON: 513 979 041
PON. – ŚR.: 9:00 – 17:00
CZW. PT.: 9:00 – 12:00
NUMER KONTA
PKO BP SA:
50 1020 5558 1111 1115 7670 0183

ADRES
CENTRUM TERAPII SKONCENTROWANEJ NA ROZWIĄZANIACH "CTSR"
02-654 WARSZAWA UL. WYGLĘDOWSKA 4/30