Co dwie głowy, to nie jedna – wykorzystanie filozofii i narzędzi TSR w praktyce pracy grupowej

„Co dwie głowy,  to nie jedna” – wykorzystanie filozofii i narzędzi TSR  w praktyce pracy grupowej.

Szkolenie online lub stacjonarnie w Warszawie

Dla absolwentów  I stopnia TSR

Opis szkolenia:

Grupa w myśleniu TSR jest wyłącznie narzędziem służącym do wspomagania klientów w realizacji osobistych celów terapeutycznych każdego uczestnika.  Udział z zajęciach grupowych wielu osób posiadających własne doświadczenia, którymi mogą się dzielić z innymi,  jest cennym zasobem wzbogacającym i wspierającym proces terapeutyczny każdego uczestnika. Grupa ma też swoją specyfikę i dynamiczny proces rozwoju, który odróżnia ją od pracy indywidualnej. Podczas spotkania będziemy dążyć do znalezienia odpowiedzi na pytanie w jaki sposób łączyć działania grupowe z filozofią i narzędziami terapii skoncentrowanej na rozwiązaniach. Będziemy badać w jaki sposób zasoby osobiste uczestników oraz zasoby grupy mogą służyć osiąganiu indywidualnych celów osób biorących udział w zajęciach grupowych.

Cele:

  • poszerzenie praktycznej wiedzy o zasobach i możliwościach stosowania narzędzia, którym jest grupa,
  • poznanie sposobów łączenia doświadczenia pracy z grupą oraz procesu grupowego  z filozofią TSR,
  • zapoznanie z najbardziej pomocnymi narzędziami TSR w pracy grupowej,
  • poznanie konstruktywnych strategii rozwiązywania konfliktowych sytuacji interpersonalnych przy wykorzystaniu potencjału grupy,
  • poznanie form wspierania uczestników grupy w osiąganiu osobistych celów terapeutycznych z wykorzystaniem  zasobów grupy.

Sposób pracy podczas zajęć:

  • analiza dotychczasowych doświadczeń grupowych uczestników,
  • praktyczne ćwiczenia prowadzenia zajęć grupowych przez uczestników,
  • omawianie i analiza doświadczeń z prowadzenia zajęć grupowych podczas szkolenia,
  • dużo wymian i współpracy grupowej,
  • formułowanie wniosków, co działa w pracy grupowej.

Cena: 950 zł

Ilość godzin: 30 godzin dydaktycznych

Prowadząca:  Wanda Paszkiewicz