Co dwie głowy, to nie jedna – wykorzystanie filozofii i narzędzi TSR w praktyce pracy grupowej

„Co dwie głowy,  to nie jedna” – wykorzystanie filozofii i narzędzi TSR  w praktyce pracy grupowej.

Szkolenie online lub stacjonarnie w Warszawie

Dla absolwentów  II stopnia TSR (lub minimum I stopnia – warunek konieczny)

Opis szkolenia:

Szkolenie przeznaczone jest dla osób, które chcą doświadczyć pracy z wielogłowym klientem, którym jest grupa. Jest dla osób, które mają gotowość do podejmowania wyzwań, eksperymentowania i aktywnego odnajdywania odpowiedzi na pytanie jaka jest specyfika pracy z grupą przy wykorzystywaniu filozofii i znanych już narzędzi TSR.

Grupa w myśleniu TSR jest jedną z form pracy pomocnej w realizacji osobistych celów terapeutycznych każdego uczestnika.  Udział z zajęciach grupowych wielu osób posiadających własne doświadczenia, którymi mogą się dzielić z innymi,  jest cennym zasobem wzbogacającym i wspierającym indywidualne procesy terapeutyczne. Grupa ma też swoją specyfikę i dynamiczny proces rozwoju, który odróżnia ją od pracy indywidualnej. Podczas szkolenia uczestnicy i prowadząca będą razem dążyć do znalezienia odpowiedzi na pytanie co działa w łączeniu pracy grupowej z filozofią i narzędziami TSR. W jaki sposób zasoby osobiste uczestników oraz możliwości grupy mogą służyć osiąganiu celów indywidualnych oraz grupowych.

Cele: 

§  poszerzenie  praktycznej wiedzy o zasobach i możliwościach stosowania narzędzia, którym jest grupa,

§  poznanie sposobów  łączenia doświadczenia pracy z grupą oraz procesu grupowego  z filozofią TSR, 

§  określenie najbardziej pomocnych narzędzi TSR w pracy z grupą, 

§  poznanie konstruktywnych strategii rozwiązywania konfliktowych sytuacji interpersonalnych przy wykorzystaniu potencjału grupy,

§  poznanie form wspierania uczestników grupy w osiąganiu osobistych celów terapeutycznych  z wykorzystaniem  zasobów grupy.

Sposób pracy podczas zajęć:

§  dużo aktywności własnej uczestników, wymian i współpracy grupowej,

§  analiza dotychczasowych doświadczeń grupowych uczestników,

§  praktyczne ćwiczenia uczestników prowadzenia zajęć grupowych podczas szkolenia, 

§  omawianie i analiza doświadczeń z przeprowadzonych zajęć grupowych,

§  formułowanie wniosków, co działa w pracy grupowej.

Cena: 950 zł

Ilość godzin: 30 godzin dydaktycznych

Prowadząca:  Wanda Paszkiewicz