Celem kursu jest poznanie zasad, metod pracy,całej ideologii TSR oraz praktyczna nauka posługiwania się metodą na poziomie podstawowym.

Kurs trwa 7 dni; podzielony jest na trzy zjazdy, trwające odpowiednio 2, 2 i 3 dni.

TEMATYKA OFEROWANEGO PAŃSTWU SZKOLENIA

CZYM JEST TSR?

Brief Solution Focused Therapy (BSFT), czyli po polsku Terapia Skoncentrowana na Rozwiązaniach (TSR) swe podstawy ma w empirii i działaniu. Idea TSR zrodziła się z różnic w poglądach na temat tego jak może wyglądać pomaganie drugiemu człowiekowi oraz jaką rolę może mieć psycholog. Natomiast formę temu podejściu nadały wnioski z przeprowadzanych obserwacji na temat tego co w terapii faktycznie skutkuje, a nie tego co powinno działać.

Formalnie kierunek ten powstawał w latach 70tych. Strukturę i nazwę dla tego rodzaju podejścia do terapii psychologicznej stworzyli Steve de Shazer i Insoo Kim Berg, którzy w roku 1978 założyli w Milwaukee w Stanach Zjednoczonych- Brief Family Therapy Centre. Ośrodek ten stanowił bazowy punkt odniesienia dla osób chcących poznawać to podejście, badać je, bądź rozwijać.

TSR powstał z odmiennego niż obowiązujący sposobu myślenia, stąd czasem uznawany jest za podejście rewolucyjne, bądź niekonwencjonalne. Bez względu na subiektywne oceny i nazwy mu przypisywane od powstania TSR charakteryzuje się:

Krótkoterminowością
Realizowanie celów klienta
Pozytywnym ujęciem

Istotne w TSR są efekty określane jak najbardziej konkretnie, a wypływające z potrzeb i możliwości jednostki. Autorzy powołują się na późne prace Miltona H. Ericsona  oraz metody pracy w Mental Research Institute w Palo Alto.  Model terapii BSFT ciągle ewoluuje tak, aby lepiej dostosować się do indywidualnych potrzeb ludzi. Wielu profesjonalnych terapeutów modyfikuje swój sposób pracy czerpiąc z innych metod terapii oraz odnosząc go do kultury i tradycji swojego kraju, inni trzymają się zasady puryzmu. Zdaniem twórców modelu BSFT, głównymi konstruktorami pracy terapeutycznej są jednak sami klienci. To oni są uważani za ekspertów i to oni uczą, co działa- tylko dzięki nim dowiadujemy się co skutkuje w ich życiu.

W tradycyjnym i biomedycznym myśleniu o psychologii i życiu, często zdarza się, że celem działań ludzkich bywa pozbycie się problemu. TSR daje szansę zrobienia kroku dalej- pokazuje, że są sytuacje (wcale nie rzadko) gdy cel nie przynależy do problemu, ale skierowany jest od problemu. Koncentrowanie się na problemie zatem rozwiązaniu nie sprzyja, dedukując więc- wyjście poza problem podstawową zasadą!

Wraz z pacjentem/ klientem możemy „startować” z pomocą psychologiczną/ terapią albo od głębi problemu i tego co ma nie być, albo od tego co ma być i co będzie rozwiązaniem i wyzwaniem. W terapii możemy poruszać się w problemie lub poza problemem. TSR proponuje by wybierać zawsze te prostsze i bardziej zwięzłe drogi. Czy nie jest to zasada zgodna z ekonomią poznawczą i zasadami pożytkowania energii w naturze?

WARTOŚCI PRZYŚWIECAJĄCE TERAPEUCIE TSR?

Co jest ważne dla terapeuty TSR?

 

KLIENT= CZŁOWIEK

ZASOBY +

WZMOCNIENIA I KOMPLEMENTY

KRÓTKOTERMINOWOŚĆ (ZWIĘZŁOŚĆ)

BYCIE PRAKTYCZNYM I EFEKTYWNYM

CEL I ROZWIĄZANIA

TERAZ I PRZYSZŁOŚĆ

MARKERY ZMIANY

PIERWSZY MAŁY KROK

PROCES I REZULTAT!

 

 

Podejmując się realnej współpracy z każdym człowiekiem poszukującym pomocy, wsparcia, rady etc. Terapeuta TSR/TRENER TSR będzie starał się bezwyjątkowo korzystać z trzech zasad filozofii centralnej oraz praktycznych wytycznych tej filozofii widzenia świata.

Ogólna idea pomocy psychologicznej mogłaby zostać zdefiniowana jako dążenie do wprowadzania zmian w teraźniejszości klienta tak by jego pozytywne zasoby wykorzystane zostały dla pożądanych rezultatów, w TSR idea ta przekłada się bezpośrednio na konkretne działania teraz podejmowane z myślą o przyszłości by klient dzięki swemu potencjałowi dokonał postępu w kierunku pozytywnym.

JAKIE SĄ ZATEM ZAŁOŻENIA TSR?

FILOZOFIA TSR:

    Jeśli coś działa, rób tego więcej.
    Jeśli coś nie działa, rób coś innego.
    Jeśli coś się nie zepsuło, nie naprawiaj.

Prostota tej filozofii jest zaskakująca, co nie jest jednoznaczne z łatwym jej stosowaniem. Zastosowanie   prostych narzędzi, jakie proponuje ta metoda, staje się dla osób używających jej w praktyce trudnym zadaniem, wymagającym wiele samodyscypliny i autorefleksji.

SZKOLENIE  I STOPNIA TSR UMOŻLIWIA ZDOBYCIE PODSTAWOWEJ WIEDZY O GENEZIE I FILOZOFII TEGO PODEJŚCIA, UCZY PODSTAWOWYCH TECHNIK I ZAPEWNIA ĆWICZENIA INTEGRUJĄCE WIEDZĘ W SPÓJNY SYSTEM KRÓTKOTERMINOWEGO TRENINGU SKONCENTROWANEGO NA ROZWIĄZANIACH.

Dobre opanowanie nowych umiejętności wymaga „nauczenia się jak myśleć inaczej”, kiedy pracuje się z klientem.

RAMOWY PLAN TEMATÓW

SZKOLENIE I STOPNIA TSR:

TERAPIA

- Co to jest terapia krótkoterminowa (versus długoterminowa)
- Korzenie terapii krótkoterminowej

HISTORIA TSR

- Definicja podstawowa TSR
- Powstawanie TSR
- Związki TSR z innymi modelami/ teoriami

TEORIA TSR

- Założenia TSR
- Filozofia centralna

OGÓLNE ZAGADNIENIA PSYCHOLOGII A TSR

- Spojrzenie na człowieka w TSR
- Rozumienie psychopatologii, diagnozy i rozpoznania
- Język klienta
- Wyjaśnianie a rozwiązywanie

RODZAJE RELACJI TERAPEUTYCZNYCH

- goszczenia
- narzekania
- współpracy

PRACA TSR – TECHNIKI TSR

Rozmowa poza problemem
Komplementowanie- wydobywanie zasobów klienta i zasobów „pomagacza”
Cele
Pytania ukierunkowujące na preferowaną przyszłość
Wyjątki
Skalowanie
Pierwszy krok
Zadania domowe

PRACA TSR – METODOLOGIA TSR

Przebieg I sesji
Przebieg II sesji

Zapraszamy serdecznie do rejestracji !!

KONTAKT
Agnieszka Knap
SZKOLENIA@CTSR.PL
TELEFON: 513 979 041
PON. – ŚR.: 9:00 – 17:00
CZW. PT.: 9:00 – 12:00
NUMER KONTA
PKO BP SA:
50 1020 5558 1111 1115 7670 0183

ADRES
CENTRUM TERAPII SKONCENTROWANEJ NA ROZWIĄZANIACH "CTSR"
02-654 WARSZAWA UL. WYGLĘDOWSKA 4/30